Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
您的【文件】是什么时候签发的?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Où votre [document] a été délivré ?
Vragen waar een document is afgegeven
请问您的身份证件何时过期?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
您能帮我填一下这个表格吗?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
请问我要办____ 需要带什么文件?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
我的【材料】被偷了。
Mon/ma [document] a été volé(e).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
我在帮____ 填写申请表格。
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
这是机密信息。
Ces informations sont confidentielles.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

你叫什么名字?
Comment vous appelez-vous ?
Vragen naar iemand zijn naam
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
请问您住在哪里?
Où résidez-vous ?
Vragen waar iemand woont
请问您的地址是什么?
Où habitez-vous ?
Naar iemand zijn adres vragen
请问您的国籍是什么?
Quelle est votre nationalité ?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
请问您是何时到达【该国】的?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
您能出示一下您的身份证件么?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

我的婚姻状况是____ 。
Ma situation matrimoniale est _____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
单身
célibataire
Burgerlijke staat
已婚
Marié(e)
Burgerlijke staat
分居
Séparé(e)
Burgerlijke staat
离异
Divorcé(e)
Burgerlijke staat
同居
en concubinage
Burgerlijke staat
民事结婚
dans une union civile
Burgerlijke staat
未婚伴侣
en concubinage
Burgerlijke staat
同居伴侣关系
en partenariat domestique
Burgerlijke staat
鳏居
veuf/veuve
Burgerlijke staat
请问您有孩子吗?
Vous avez des enfants ?
Vragen of iemand kinderen heeft
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vous avez des personnes à charge ?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
我想要和家人团聚。
Je voudrais réunir ma famille.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

我想要在这个城市登记入户。
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
请问我应该带什么材料?
Quels documents dois-je apporter ?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
请问有注册费吗?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Vragen of er registratiekosten zijn
我是来进行住址登记。
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
我想要申请居住证。
Je voudrais demander un permis de séjour.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

我想要问一下关于保险的问题。
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
我需要私人的健康保险吗?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
请问该保险涵盖哪些方面?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
住院费
Frais hospitaliers
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
专家费
Frais de consultation d'un spécialiste
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
诊疗费
Tests diagnostiques
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
外科手术
Opérations chirurgicales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
精神治疗
Traitement psychiatrique
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
牙齿治疗
Soins dentaires
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
眼科治疗
Soins oculaires
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
我该如何续签我的签证?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
为什么我的签证申请被拒绝了?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
请问我是否可以申请成为永久居民?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

请问我需要更换我的车牌号吗?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
我想要登记我的车辆。
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
我想要申请临时驾照。
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
我想要预约__________。
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
理论考试
le code
Type test
路考
la conduite
Type test
我想要改动驾照上的__________。
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
地址
mon adresse
Wat zou u graag veranderen?
名字
mon nom
Wat zou u graag veranderen?
照片
ma photo
Wat zou u graag veranderen?
我想要给驾照添加更高的级别。
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
我想要延长我的驾照。
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
我想要更换一个___________ 驾照。
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
丢失
perdu
Rijbewijs probleem
被偷了
volé
Rijbewijs probleem
受损
abîmé
Rijbewijs probleem
我想要申诉我的驾照吊销。
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

我想要申请【国家】国籍。
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
我在哪里可以注册【语言】考试?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
我没有犯罪记录。
Je n'ai pas de casier judiciaire
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
我的【语言】达到了等级要求。
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
公民身份申请的费用是哪些?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
我的配偶是【国家】公民。
Mon conjoint est [nationalité].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot