Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Vragen waar men een formulier kan vinden
您的【文件】是什么时候签发的?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen wanneer een document is afgegeven
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen waar een document is afgegeven
请问您的身份证件何时过期?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
您能帮我填一下这个表格吗?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
请问我要办____ 需要带什么文件?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vragen welke documenten u moet meenemen
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
我的【材料】被偷了。
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
我在帮____ 填写申请表格。
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
这是机密信息。
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

你叫什么名字?
Mikä sinun nimesi on?
Vragen naar iemand zijn naam
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
请问您住在哪里?
Missä sinä asut?
Vragen waar iemand woont
请问您的地址是什么?
Mikä sinun osoitteesi on?
Naar iemand zijn adres vragen
请问您的国籍是什么?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
请问您是何时到达【该国】的?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
您能出示一下您的身份证件么?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

我的婚姻状况是____ 。
Minä olen _________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
单身
naimaton
Burgerlijke staat
已婚
naimisissa
Burgerlijke staat
分居
asumuserossa
Burgerlijke staat
离异
eronnut
Burgerlijke staat
同居
avoliitossa
Burgerlijke staat
民事结婚
rekisteröidyssä parisuhteessa
Burgerlijke staat
未婚伴侣
parisuhteessa
Burgerlijke staat
同居伴侣关系
avoliitossa
Burgerlijke staat
鳏居
leski
Burgerlijke staat
请问您有孩子吗?
Onko sinulla lapsia?
Vragen of iemand kinderen heeft
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
我想要和家人团聚。
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

我想要在这个城市登记入户。
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
请问我应该带什么材料?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
请问有注册费吗?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Vragen of er registratiekosten zijn
我是来进行住址登记。
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
我想要申请居住证。
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

我想要问一下关于保险的问题。
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
我需要私人的健康保险吗?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
请问该保险涵盖哪些方面?
Mitä vakuutus kattaa?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
住院费
Sairaalakulut
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
专家费
Erikoislääkärikustannukset
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
诊疗费
Diagnostinen tutkimus
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
外科手术
Kirurgiset toimenpiteet
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
精神治疗
Psykiatrinen hoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
牙齿治疗
Hammashoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
眼科治疗
Silmähoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
我该如何续签我的签证?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
为什么我的签证申请被拒绝了?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
请问我是否可以申请成为永久居民?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

请问我需要更换我的车牌号吗?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
我想要登记我的车辆。
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
我想要申请临时驾照。
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
我想要预约__________。
Haluaisin suorittaa ________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
理论考试
teoriakokeen
Type test
路考
inssiajon
Type test
我想要改动驾照上的__________。
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
地址
osoitetta
Wat zou u graag veranderen?
名字
nimeä
Wat zou u graag veranderen?
照片
kuvaa
Wat zou u graag veranderen?
我想要给驾照添加更高的级别。
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
我想要延长我的驾照。
Haluaisin uusia ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
我想要更换一个___________ 驾照。
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
丢失
kadonneen
Rijbewijs probleem
被偷了
varastetun
Rijbewijs probleem
受损
vaurioituneen
Rijbewijs probleem
我想要申诉我的驾照吊销。
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

我想要申请【国家】国籍。
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
我在哪里可以注册【语言】考试?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
我没有犯罪记录。
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
我的【语言】达到了等级要求。
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
公民身份申请的费用是哪些?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
我的配偶是【国家】公民。
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot