Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
您的【文件】是什么时候签发的?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Vragen wanneer een document is afgegeven
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vragen waar een document is afgegeven
请问您的身份证件何时过期?
Kiam elspiras via legitimilo?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
您能帮我填一下这个表格吗?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
请问我要办____ 需要带什么文件?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vragen welke documenten u moet meenemen
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
我的【材料】被偷了。
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
我在帮____ 填写申请表格。
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
这是机密信息。
La informo estas konfidenca.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

你叫什么名字?
Kiel vi nomiĝas?
Vragen naar iemand zijn naam
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
请问您住在哪里?
Kie vi loĝas?
Vragen waar iemand woont
请问您的地址是什么?
Kio estas via adreso?
Naar iemand zijn adres vragen
请问您的国籍是什么?
Kio estas via civitaneco?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
请问您是何时到达【该国】的?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
您能出示一下您的身份证件么?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

我的婚姻状况是____ 。
Mia edzecostato estas ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
单身
senedza
Burgerlijke staat
已婚
edziĝinta
Burgerlijke staat
分居
apartiga
Burgerlijke staat
离异
eksedziĝinta
Burgerlijke staat
同居
kunviva
Burgerlijke staat
民事结婚
en civila kuniĝo
Burgerlijke staat
未婚伴侣
fraŭlaj partneroj
Burgerlijke staat
同居伴侣关系
en hejma partnereco
Burgerlijke staat
鳏居
vidvina
Burgerlijke staat
请问您有孩子吗?
Ĉu vi havas infanojn?
Vragen of iemand kinderen heeft
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
我想要和家人团聚。
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

我想要在这个城市登记入户。
Mi ŝatus registri en la urbo.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
请问我应该带什么材料?
Kion dokumentojn mi alportus?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
请问有注册费吗?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Vragen of er registratiekosten zijn
我是来进行住址登记。
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
我想要申请居住证。
Mi ŝatus peti restadpermeson
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

我想要问一下关于保险的问题。
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
我需要私人的健康保险吗?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
请问该保险涵盖哪些方面?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
住院费
Hospitalokotizoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
专家费
Kotizoj por la ekspertoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
诊疗费
Diagnozoprovoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
外科手术
Kirurgiaj proceduroj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
精神治疗
Psikiatria kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
牙齿治疗
Dentaj kuracadoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
眼科治疗
Okula kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Kial vi petas la enirovizon?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
我该如何续签我的签证?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
为什么我的签证申请被拒绝了?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
请问我是否可以申请成为永久居民?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

请问我需要更换我的车牌号吗?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
我想要登记我的车辆。
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
我想要申请临时驾照。
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
我想要预约__________。
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
理论考试
teorian teston
Type test
路考
veturantan teston
Type test
我想要改动驾照上的__________。
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
地址
adreson
Wat zou u graag veranderen?
名字
nomon
Wat zou u graag veranderen?
照片
foton
Wat zou u graag veranderen?
我想要给驾照添加更高的级别。
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
我想要延长我的驾照。
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
我想要更换一个___________ 驾照。
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
丢失
perdatan
Rijbewijs probleem
被偷了
ŝtelatan
Rijbewijs probleem
受损
difektatan
Rijbewijs probleem
我想要申诉我的驾照吊销。
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

我想要申请【国家】国籍。
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
我没有犯罪记录。
Mi havas puran krimliston
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
我的【语言】达到了等级要求。
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
公民身份申请的费用是哪些?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
我的配偶是【国家】公民。
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot