Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Where can I find the form for ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
您的【文件】是什么时候签发的?
When was your [document] issued?
Vragen wanneer een document is afgegeven
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Where was your [document] issued?
Vragen waar een document is afgegeven
请问您的身份证件何时过期?
When does your ID expire?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
您能帮我填一下这个表格吗?
Could you help me fill out the form?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
请问我要办____ 需要带什么文件?
What documents should I bring for __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
我的【材料】被偷了。
My [document] has been stolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
我在帮____ 填写申请表格。
I am completing this application on behalf of _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
这是机密信息。
The information is confidential.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Can you give me a receipt for this application?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

你叫什么名字?
What is your name?
Vragen naar iemand zijn naam
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Could you please tell me your place and date of birth?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
请问您住在哪里?
Where do you live?
Vragen waar iemand woont
请问您的地址是什么?
What is your address?
Naar iemand zijn adres vragen
请问您的国籍是什么?
What is your citizenship?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
请问您是何时到达【该国】的?
When did you arrive in [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
您能出示一下您的身份证件么?
Could you please show me your ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

我的婚姻状况是____ 。
My marital status is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
单身
single
Burgerlijke staat
已婚
married
Burgerlijke staat
分居
separated
Burgerlijke staat
离异
divorced
Burgerlijke staat
同居
cohabiting
Burgerlijke staat
民事结婚
in a civil union
Burgerlijke staat
未婚伴侣
unmarried partners
Burgerlijke staat
同居伴侣关系
in a domestic partnership
Burgerlijke staat
鳏居
widowed
Burgerlijke staat
请问您有孩子吗?
Do you have children?
Vragen of iemand kinderen heeft
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Do you have dependents living with you?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
我想要和家人团聚。
I would like to reunite with my family.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

我想要在这个城市登记入户。
I would like to register in the city.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
请问我应该带什么材料?
What documents shall I bring?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
请问有注册费吗?
Are there any registration fees?
Vragen of er registratiekosten zijn
我是来进行住址登记。
I am here for the domicile registration.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
我想要申请一份无犯罪记录证明。
I would like to apply for a good conduct certificate.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
我想要申请居住证。
I would like to apply for a residence permit.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

我想要问一下关于保险的问题。
I would like to ask some questions about the health insurance.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
我需要私人的健康保险吗?
Do I need private health insurance?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
请问该保险涵盖哪些方面?
What is covered by the health insurance?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
住院费
Hospital fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
专家费
Specialists' fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
诊疗费
Diagnostic tests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
外科手术
Surgical procedures
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
精神治疗
Psychiatric treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
牙齿治疗
Dental treatments
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
眼科治疗
Eye care treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Why are you requesting the entry visa?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Do I need a visa to visit [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
我该如何续签我的签证?
How can I extend my visa?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
为什么我的签证申请被拒绝了?
Why has my visa application been rejected?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
请问我是否可以申请成为永久居民?
Can I apply to become a permanent resident?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

请问我需要更换我的车牌号吗?
Do I have to change the license plate of my car?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
我想要登记我的车辆。
I would like to register my vehicle.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Is my driving licence valid here?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
我想要申请临时驾照。
I would like to apply for a provisional driving license.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
我想要预约__________。
I would like to book my __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
理论考试
theory test
Type test
路考
driving test
Type test
我想要改动驾照上的__________。
I would like to change the ____________on my driving license.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
地址
address
Wat zou u graag veranderen?
名字
name
Wat zou u graag veranderen?
照片
photo
Wat zou u graag veranderen?
我想要给驾照添加更高的级别。
I would like to add higher categories to my driving license.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
我想要延长我的驾照。
I would like to renew my driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
我想要更换一个___________ 驾照。
I would like to replace a ___________ driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
丢失
lost
Rijbewijs probleem
被偷了
stolen
Rijbewijs probleem
受损
damaged
Rijbewijs probleem
我想要申诉我的驾照吊销。
I would like to appeal my license suspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

我想要申请【国家】国籍。
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
我在哪里可以注册【语言】考试?
Where can I register for the [language] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
我没有犯罪记录。
I have a clean criminal record.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
我的【语言】达到了等级要求。
I have the required level of [language].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
公民身份申请的费用是哪些?
What are the fees for citizenship application?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
我的配偶是【国家】公民。
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot