Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Bạn có những loại thẻ nào?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
tài khoản hiện tại
běžný účet
Type bankrekening
tài khoản tiết kiệm
spořící účet
Type bankrekening
tài khoản cá nhân
osobní účet
Type bankrekening
tài khoản chung
společný účet
Type bankrekening
tài khoản con
dětský účet
Type bankrekening
tài khoản ngoại tệ
cizoměnový účet
Type bankrekening
tài khoản kinh doanh
obchodní účet
Type bankrekening
tài khoản sinh viên
studentský účet
Type bankrekening
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Tôi có sổ tài khoản không?
Dostanu šekovou knížku?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Jaká je spořící úroková sazba?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Tôi mất thẻ tín dụng
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Moje kreditní karta byla ukradena.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Můžete zablokovat můj účet?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Potřebuji náhradní kartu.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Vragen naar informatie over leningen
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Vragen naar informatie over hypotheken
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Kupuji můj první dům.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Kupuji druhou nemovitost.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Tôi muốn thế chấp
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Tôi mua tài sản để cho
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Tôi muốn mua bảo hiểm
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
Bảo hiểm hộ gia đình
pojištění domu/domácnosti
Type verzekering
bảo hiểm du lịch
cestovní pojištění
Type verzekering
bảo hiểm nhân thọ
životní pojištění
Type verzekering
bảo hiểm sức khỏe
zdravotní pojištění
Type verzekering
bảo hiểm ô tô
povinné ručení
Type verzekering
bảo hiểm thú nuôi
pojištění mazlíčků
Type verzekering
bảo hiểm trộm cắp
pojištění proti krádeži
Type verzekering
bảo hiểm thế chấp
pojištění hypotéky
Type verzekering
bảo hiểm tài sản sinh viên
pojištění majetku studenta
Type verzekering
bảo hiểm nhóm
skupinové pojištění osob
Type verzekering
bảo hiểm tài sản
pojištění majetku
Type verzekering
bảo hiểm lũ lụt
pojištění proti povodním
Type verzekering
bảo hiểm hỏa hoạn
pojištění proti požáru
Type verzekering
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Kolik stojí to pojištění?
Vragen hoeveel de verzekering kost