Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Bạn có những loại thẻ nào?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
běžný účet
tài khoản hiện tại
Type bankrekening
spořící účet
tài khoản tiết kiệm
Type bankrekening
osobní účet
tài khoản cá nhân
Type bankrekening
společný účet
tài khoản chung
Type bankrekening
dětský účet
tài khoản con
Type bankrekening
cizoměnový účet
tài khoản ngoại tệ
Type bankrekening
obchodní účet
tài khoản kinh doanh
Type bankrekening
studentský účet
tài khoản sinh viên
Type bankrekening
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Dostanu šekovou knížku?
Tôi có sổ tài khoản không?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Jaká je spořící úroková sazba?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Tôi mất thẻ tín dụng
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Moje kreditní karta byla ukradena.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Můžete zablokovat můj účet?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Potřebuji náhradní kartu.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Vragen naar informatie over leningen
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Vragen naar informatie over hypotheken
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Kupuji můj první dům.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Kupuji druhou nemovitost.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Tôi muốn thế chấp
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Tôi mua tài sản để cho
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Můj hrubý roční příjem je ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
pojištění domu/domácnosti
Bảo hiểm hộ gia đình
Type verzekering
cestovní pojištění
bảo hiểm du lịch
Type verzekering
životní pojištění
bảo hiểm nhân thọ
Type verzekering
zdravotní pojištění
bảo hiểm sức khỏe
Type verzekering
povinné ručení
bảo hiểm ô tô
Type verzekering
pojištění mazlíčků
bảo hiểm thú nuôi
Type verzekering
pojištění proti krádeži
bảo hiểm trộm cắp
Type verzekering
pojištění hypotéky
bảo hiểm thế chấp
Type verzekering
pojištění majetku studenta
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type verzekering
skupinové pojištění osob
bảo hiểm nhóm
Type verzekering
pojištění majetku
bảo hiểm tài sản
Type verzekering
pojištění proti povodním
bảo hiểm lũ lụt
Type verzekering
pojištění proti požáru
bảo hiểm hỏa hoạn
Type verzekering
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Kolik stojí to pojištění?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Vragen hoeveel de verzekering kost