Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Bạn có những loại thẻ nào?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
บัญชีกระแสรายวัน
tài khoản hiện tại
Type bankrekening
บัญชีออมทรัพย์
tài khoản tiết kiệm
Type bankrekening
บัญชีส่วนบุคคล
tài khoản cá nhân
Type bankrekening
บัญชีร่วม
tài khoản chung
Type bankrekening
บัญชีสำหรับเด็ก
tài khoản con
Type bankrekening
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
tài khoản ngoại tệ
Type bankrekening
บริการเงินฝากธุรกิจ
tài khoản kinh doanh
Type bankrekening
บัญชีสำหรับนักเรียน
tài khoản sinh viên
Type bankrekening
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Tôi có sổ tài khoản không?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Vragen naar informatie over de spaarrente
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Tôi mất thẻ tín dụng
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Vragen naar informatie over leningen
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Vragen naar informatie over de rentevoet
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Vragen naar informatie over hypotheken
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Tôi muốn thế chấp
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Tôi mua tài sản để cho
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Tôi muốn mua bảo hiểm
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
ประกันภัยบ้าน
Bảo hiểm hộ gia đình
Type verzekering
ประกันการเดินทาง
bảo hiểm du lịch
Type verzekering
ประกันชีวิต
bảo hiểm nhân thọ
Type verzekering
ประกันสุขภาพ
bảo hiểm sức khỏe
Type verzekering
ประกันภัยรถยนต์
bảo hiểm ô tô
Type verzekering
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
bảo hiểm thú nuôi
Type verzekering
ประกันภัยโจรกรรม
bảo hiểm trộm cắp
Type verzekering
การคุ้มครองการจำนอง
bảo hiểm thế chấp
Type verzekering
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type verzekering
ประกันกลุ่ม
bảo hiểm nhóm
Type verzekering
ประกันภัยทรัพย์สิน
bảo hiểm tài sản
Type verzekering
ประกันภัยน้ำท่วม
bảo hiểm lũ lụt
Type verzekering
ประกันอัคคีภัย
bảo hiểm hỏa hoạn
Type verzekering
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Vragen hoeveel de verzekering kost