Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Я получу дебетную или кредитную карту?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Я могу делать банковские операции с телефона?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
บัญชีกระแสรายวัน
текущий счет
Type bankrekening
บัญชีออมทรัพย์
сберегательный счет
Type bankrekening
บัญชีส่วนบุคคล
личный счет
Type bankrekening
บัญชีร่วม
совместный счет
Type bankrekening
บัญชีสำหรับเด็ก
детский счет
Type bankrekening
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
валютный счет
Type bankrekening
บริการเงินฝากธุรกิจ
счет предприятия
Type bankrekening
บัญชีสำหรับนักเรียน
студенческий счет
Type bankrekening
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Какие комиссии для международных трансферов?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Я получу чековую книжку?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Каков процент накопления?
Vragen naar informatie over de spaarrente
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Я потерял(а) кредитную карту.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Моя кредитная карта была украдена.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Вы можете заблокировать мой счет?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Мне нужна карта для замены.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Vragen naar informatie over leningen
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Vragen naar informatie over de rentevoet
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Vragen naar informatie over hypotheken
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Я покупаю мою первую недвижимость.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Я покупаю вторую собственность.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Я покупаю собственность для аренды.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Мой годовой доход________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
ประกันภัยบ้าน
Страхование дома
Type verzekering
ประกันการเดินทาง
Туристическое страхование
Type verzekering
ประกันชีวิต
страхование жизни
Type verzekering
ประกันสุขภาพ
Медицинское страхование
Type verzekering
ประกันภัยรถยนต์
Страхование автомобиля
Type verzekering
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Страхование домашних животных
Type verzekering
ประกันภัยโจรกรรม
страхование от кражи
Type verzekering
การคุ้มครองการจำนอง
защита ипотеки
Type verzekering
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
студенческая страховка
Type verzekering
ประกันกลุ่ม
групповое страхование
Type verzekering
ประกันภัยทรัพย์สิน
страхование собственности
Type verzekering
ประกันภัยน้ำท่วม
страхование от наводнений
Type verzekering
ประกันอัคคีภัย
страхование от пожара
Type verzekering
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Сколько стоит страховка?
Vragen hoeveel de verzekering kost