Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
cuenta corriente
compte courant
Type bankrekening
cuenta de ahorros
compte d'épargne
Type bankrekening
cuenta personal
compte personnel
Type bankrekening
cuenta conjunta
compte commun
Type bankrekening
cuenta infantil
livret jeune
Type bankrekening
cuenta en moneda extranjera
compte en devise étrangère
Type bankrekening
cuenta comercial
compte professionnel
Type bankrekening
cuenta para estudiantes
compte pour les étudiants
Type bankrekening
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Quel est le taux d'intérêt ?
Vragen naar informatie over de spaarrente
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
He perdido mi tarjeta de crédito.
J'ai perdu ma carte bancaire.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Me han robado la tarjeta de crédito.
Ma carte bancaire a été volée.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Necesito una tarjeta nueva.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Vragen naar informatie over leningen
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Vragen naar informatie over hypotheken
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Me voy a comprar mi primera casa.
J'achète ma première propriété.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Me voy a comprar una segunda residencia.
J’achète une seconde propriété.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
J'achète une propriété à mettre en location.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Me gustaría contratar un seguro.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
seguro de hogar
assurance habitation
Type verzekering
seguro de viaje
assurance voyage
Type verzekering
seguro de vida
assurance vie
Type verzekering
seguro de salud
assurance maladie
Type verzekering
seguro de coche
assurance auto
Type verzekering
seguro de mascotas
assurance vétérinaire
Type verzekering
seguro de robo
assurance vol
Type verzekering
seguro hipotecario
protection hypothécaire
Type verzekering
seguro de bienes para estudiantes
assurance étudiant
Type verzekering
seguro colectivo
assurance collective
Type verzekering
seguro de bienes
assurance de biens
Type verzekering
seguro de inundaciones
assurance inondation
Type verzekering
seguro de incendios
assurance incendie
Type verzekering
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
¿Cuánto cuesta el seguro?
Quel est le coût de l'assurance ?
Vragen hoeveel de verzekering kost