Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Я получу дебетную или кредитную карту?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Я могу делать банковские операции с телефона?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
текущий счет
cuenta corriente
Type bankrekening
сберегательный счет
cuenta de ahorros
Type bankrekening
личный счет
cuenta personal
Type bankrekening
совместный счет
cuenta conjunta
Type bankrekening
детский счет
cuenta infantil
Type bankrekening
валютный счет
cuenta en moneda extranjera
Type bankrekening
счет предприятия
cuenta comercial
Type bankrekening
студенческий счет
cuenta para estudiantes
Type bankrekening
Есть ли какие-то месячные оплаты?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Какие комиссии для международных трансферов?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Я получу чековую книжку?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Каков процент накопления?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Vragen naar informatie over de spaarrente
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Я потерял(а) кредитную карту.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Моя кредитная карта была украдена.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Вы можете заблокировать мой счет?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Мне нужна карта для замены.
Necesito una tarjeta nueva.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Vragen naar informatie over leningen
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Vragen naar informatie over hypotheken
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Я покупаю мою первую недвижимость.
Me voy a comprar mi primera casa.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Я покупаю вторую собственность.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Я покупаю собственность для аренды.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Мой годовой доход________.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Me gustaría contratar un seguro.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
Страхование дома
seguro de hogar
Type verzekering
Туристическое страхование
seguro de viaje
Type verzekering
страхование жизни
seguro de vida
Type verzekering
Медицинское страхование
seguro de salud
Type verzekering
Страхование автомобиля
seguro de coche
Type verzekering
Страхование домашних животных
seguro de mascotas
Type verzekering
страхование от кражи
seguro de robo
Type verzekering
защита ипотеки
seguro hipotecario
Type verzekering
студенческая страховка
seguro de bienes para estudiantes
Type verzekering
групповое страхование
seguro colectivo
Type verzekering
страхование собственности
seguro de bienes
Type verzekering
страхование от наводнений
seguro de inundaciones
Type verzekering
страхование от пожара
seguro de incendios
Type verzekering
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Сколько стоит страховка?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Vragen hoeveel de verzekering kost