Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Aș vrea să deschid un cont bancar.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Я получу дебетную или кредитную карту?
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Я могу делать банковские операции с телефона?
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Ce fel de conturi bancare aveți?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
текущий счет
cont curent
Type bankrekening
сберегательный счет
cont de economii
Type bankrekening
личный счет
cont personal
Type bankrekening
совместный счет
cont comun
Type bankrekening
детский счет
contul pentru copii
Type bankrekening
валютный счет
cont curent în monedă străină
Type bankrekening
счет предприятия
cont de firmă
Type bankrekening
студенческий счет
cont de student
Type bankrekening
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Există comisioane lunare?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Какие комиссии для международных трансферов?
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Я получу чековую книжку?
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Каков процент накопления?
Care este rata dobânzii de economii?
Vragen naar informatie over de spaarrente
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Я потерял(а) кредитную карту.
Mi-am pierdut cardul de credit.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Моя кредитная карта была украдена.
Mi s-a furat cardul.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Вы можете заблокировать мой счет?
Îmi puteți bloca contul?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Мне нужна карта для замены.
Am nevoie de un card nou.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Vragen naar informatie over leningen
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Ce dobândă aveți?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Vragen naar informatie over hypotheken
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Я покупаю мою первую недвижимость.
Îmi cumpăr prima casă.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Я покупаю вторую собственность.
Cumpăr a doua proprietate.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Я покупаю собственность для аренды.
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Мой годовой доход________.
Venitul meu anual brut este de ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
Страхование дома
asigurare de locuință
Type verzekering
Туристическое страхование
asigurare de călătorie
Type verzekering
страхование жизни
asigurare pe viață
Type verzekering
Медицинское страхование
asigurare de sănătate
Type verzekering
Страхование автомобиля
asigurare auto
Type verzekering
Страхование домашних животных
asigurare pentru animale de companie
Type verzekering
страхование от кражи
asigurare în caz de furt
Type verzekering
защита ипотеки
asigurare ipotecară
Type verzekering
студенческая страховка
asigurare pentru studenți
Type verzekering
групповое страхование
asigurare de grup
Type verzekering
страхование собственности
asigurare de proprietate
Type verzekering
страхование от наводнений
asigurare în caz de inundații
Type verzekering
страхование от пожара
asigurare împotriva incendiilor
Type verzekering
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Câte sunt sunt asigurat?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Сколько стоит страховка?
Cât costă asigurarea?
Vragen hoeveel de verzekering kost