Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
What are the fees if I use external ATMs?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
I would like to open a bank account.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
I would like to close my bank account.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Can I open a bank account online?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Я получу дебетную или кредитную карту?
Will I get a debit card or a credit card?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Я могу делать банковские операции с телефона?
Can I use banking on my cell?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
What types of bank accounts do you have?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
текущий счет
current account
Type bankrekening
сберегательный счет
savings account
Type bankrekening
личный счет
personal account
Type bankrekening
совместный счет
joint account
Type bankrekening
детский счет
children's account
Type bankrekening
валютный счет
foreign currency account
Type bankrekening
счет предприятия
business account
Type bankrekening
студенческий счет
student account
Type bankrekening
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Are there any monthly fees?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Какие комиссии для международных трансферов?
What are the commissions for international transfers?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Я получу чековую книжку?
Do I get a checkbook?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Каков процент накопления?
What is the savings interest rate?
Vragen naar informatie over de spaarrente
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
In what ways can you protect me from frauds?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Я потерял(а) кредитную карту.
I lost my credit card.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Моя кредитная карта была украдена.
My credit card was stolen.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Вы можете заблокировать мой счет?
Can you block my account?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Мне нужна карта для замены.
I need a replacement card.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
I would like to have some information about loans.
Vragen naar informatie over leningen
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
What can you tell me about the interest rate?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
I would like to have some information about mortgages.
Vragen naar informatie over hypotheken
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
I would like to speak with a mortgage advisor.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Я покупаю мою первую недвижимость.
I am buying my first home.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Я покупаю вторую собственность.
I am buying a second property.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
I would like to remortgage.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
I would like to review my existing mortgage.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Я покупаю собственность для аренды.
I am buying a property to let.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Мой годовой доход________.
My gross annual income is ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
I would like to purchase insurance.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
Страхование дома
home/household insurance
Type verzekering
Туристическое страхование
travel insurance
Type verzekering
страхование жизни
life insurance
Type verzekering
Медицинское страхование
health insurance
Type verzekering
Страхование автомобиля
car insurance
Type verzekering
Страхование домашних животных
pet insurance
Type verzekering
страхование от кражи
theft insurance
Type verzekering
защита ипотеки
mortgage protection
Type verzekering
студенческая страховка
student possessions
Type verzekering
групповое страхование
group insurance
Type verzekering
страхование собственности
property insurance
Type verzekering
страхование от наводнений
flood insurance
Type verzekering
страхование от пожара
fire insurance
Type verzekering
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
For how many months will I be covered?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Сколько стоит страховка?
What is the price for the insurance?
Vragen hoeveel de verzekering kost