Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Aș vrea să deschid un cont bancar.
Vorrei aprire un conto corrente.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Ce fel de conturi bancare aveți?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
cont curent
conto corrente
Type bankrekening
cont de economii
conto di risparmio
Type bankrekening
cont personal
conto personale
Type bankrekening
cont comun
conto cointestato
Type bankrekening
contul pentru copii
conto per bambini
Type bankrekening
cont curent în monedă străină
conto in valuta estera
Type bankrekening
cont de firmă
conto aziendale
Type bankrekening
cont de student
conto per studenti
Type bankrekening
Există comisioane lunare?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Riceverò un libretto degli assegni?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Care este rata dobânzii de economii?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Mi-am pierdut cardul de credit.
Ho smarrito la mia carta di credito
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Mi s-a furat cardul.
La mia carta di credito è stata rubata
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Îmi puteți bloca contul?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Am nevoie de un card nou.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Vragen naar informatie over leningen
Ce dobândă aveți?
Qual è il tasso d'interesse?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Vragen naar informatie over hypotheken
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Îmi cumpăr prima casă.
Sto comprando la mia prima casa.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Cumpăr a doua proprietate.
Sto comprando una seconda proprietà.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Venitul meu anual brut este de ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
asigurare de locuință
assicurazione sulla casa
Type verzekering
asigurare de călătorie
assicurazione viaggi
Type verzekering
asigurare pe viață
assicurazione sulla vita
Type verzekering
asigurare de sănătate
assicurazione sanitaria
Type verzekering
asigurare auto
assicurazione auto
Type verzekering
asigurare pentru animale de companie
assicurazione per gli animali domestici
Type verzekering
asigurare în caz de furt
assicurazione contro il furto
Type verzekering
asigurare ipotecară
protezione mutuo
Type verzekering
asigurare pentru studenți
assicurazione sui beni degli studenti
Type verzekering
asigurare de grup
polizza collettiva
Type verzekering
asigurare de proprietate
assicurazione sui titoli di proprietà
Type verzekering
asigurare în caz de inundații
assicurazione contro le inondazioni
Type verzekering
asigurare împotriva incendiilor
assicurazione contro gli incendi
Type verzekering
Câte sunt sunt asigurat?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Cât costă asigurarea?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Vragen hoeveel de verzekering kost