Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Vorrei aprire un conto corrente.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Czy mogę założyć konto przez internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
rachunek bieżący
conto corrente
Type bankrekening
rachunek oszczędnościowy
conto di risparmio
Type bankrekening
rachunek osobisty
conto personale
Type bankrekening
wspólny rachunek bankowy
conto cointestato
Type bankrekening
konto dla dziecka
conto per bambini
Type bankrekening
rachunek w obcej walucie
conto in valuta estera
Type bankrekening
rachunek firmy/konto firmowe
conto aziendale
Type bankrekening
rachunek studencki/konto studenckie
conto per studenti
Type bankrekening
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Czy dostanę książeczkę czekową?
Riceverò un libretto degli assegni?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ho smarrito la mia carta di credito
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
La mia carta di credito è stata rubata
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Potete bloccare il mio conto corrente?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Vragen naar informatie over leningen
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Qual è il tasso d'interesse?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Vragen naar informatie over hypotheken
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Sto comprando la mia prima casa.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Sto comprando una seconda proprietà.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
ubezpieczenie domu/mieszkania
assicurazione sulla casa
Type verzekering
ubezpieczenie na czas podróży
assicurazione viaggi
Type verzekering
ubezpieczenie na życie
assicurazione sulla vita
Type verzekering
ubezpieczenie zdrowotne
assicurazione sanitaria
Type verzekering
ubezpieczenie samochodu
assicurazione auto
Type verzekering
ubezpieczenie zwierząt domowych
assicurazione per gli animali domestici
Type verzekering
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
assicurazione contro il furto
Type verzekering
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
protezione mutuo
Type verzekering
ubezpieczenie mienia studenta
assicurazione sui beni degli studenti
Type verzekering
ubezpieczenie grupowe
polizza collettiva
Type verzekering
ubezpieczenie majątkowe
assicurazione sui titoli di proprietà
Type verzekering
ubezpieczenie na wypadek powodzi
assicurazione contro le inondazioni
Type verzekering
ubezpieczenie od ognia
assicurazione contro gli incendi
Type verzekering
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Vragen hoeveel de verzekering kost