Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Ik zou graag een bankrekening openen.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Kan ik een bankrekening online openen?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
lopende rekening
cuenta corriente
Type bankrekening
spaarrekening
cuenta de ahorros
Type bankrekening
persoonlijke rekening
cuenta personal
Type bankrekening
gezamenlijke rekening
cuenta conjunta
Type bankrekening
kinderrekening
cuenta infantil
Type bankrekening
vreemde valutarekening
cuenta en moneda extranjera
Type bankrekening
zakelijke rekening
cuenta comercial
Type bankrekening
studentenrekening
cuenta para estudiantes
Type bankrekening
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Krijg ik een chequeboekje?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Wat is de spaarrente?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ik heb mijn bankkaart verloren.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Mijn bankkaart werd gestolen.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Necesito una tarjeta nueva.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Vragen naar informatie over leningen
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Vragen naar informatie over hypotheken
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Ik koop mijn eerste huis.
Me voy a comprar mi primera casa.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Ik koop een tweede eigendom.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Me gustaría contratar un seguro.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
inboedel/opstalverzekering
seguro de hogar
Type verzekering
reisverzekering
seguro de viaje
Type verzekering
levensverzekering
seguro de vida
Type verzekering
gezondheidsverzekering
seguro de salud
Type verzekering
autoverzekering
seguro de coche
Type verzekering
huisdierenverzekering
seguro de mascotas
Type verzekering
diefstalverzekering
seguro de robo
Type verzekering
hypotheekbescherming
seguro hipotecario
Type verzekering
studentenverzekering
seguro de bienes para estudiantes
Type verzekering
groepsverzekering
seguro colectivo
Type verzekering
schadeverzekering
seguro de bienes
Type verzekering
overstromingsverzekering
seguro de inundaciones
Type verzekering
brandverzekering
seguro de incendios
Type verzekering
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Hoeveel kost de verzekering?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Vragen hoeveel de verzekering kost