Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Ik zou graag een bankrekening openen.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Kan ik een bankrekening online openen?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
lopende rekening
текущий счет
Type bankrekening
spaarrekening
сберегательный счет
Type bankrekening
persoonlijke rekening
личный счет
Type bankrekening
gezamenlijke rekening
совместный счет
Type bankrekening
kinderrekening
детский счет
Type bankrekening
vreemde valutarekening
валютный счет
Type bankrekening
zakelijke rekening
счет предприятия
Type bankrekening
studentenrekening
студенческий счет
Type bankrekening
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Какие комиссии для международных трансферов?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Krijg ik een chequeboekje?
Я получу чековую книжку?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Wat is de spaarrente?
Каков процент накопления?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Я потерял(а) кредитную карту.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Mijn bankkaart werd gestolen.
Моя кредитная карта была украдена.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Вы можете заблокировать мой счет?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Мне нужна карта для замены.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Vragen naar informatie over leningen
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Vragen naar informatie over hypotheken
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Ik koop mijn eerste huis.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Ik koop een tweede eigendom.
Я покупаю вторую собственность.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Я покупаю собственность для аренды.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Мой годовой доход________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
inboedel/opstalverzekering
Страхование дома
Type verzekering
reisverzekering
Туристическое страхование
Type verzekering
levensverzekering
страхование жизни
Type verzekering
gezondheidsverzekering
Медицинское страхование
Type verzekering
autoverzekering
Страхование автомобиля
Type verzekering
huisdierenverzekering
Страхование домашних животных
Type verzekering
diefstalverzekering
страхование от кражи
Type verzekering
hypotheekbescherming
защита ипотеки
Type verzekering
studentenverzekering
студенческая страховка
Type verzekering
groepsverzekering
групповое страхование
Type verzekering
schadeverzekering
страхование собственности
Type verzekering
overstromingsverzekering
страхование от наводнений
Type verzekering
brandverzekering
страхование от пожара
Type verzekering
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Hoeveel kost de verzekering?
Сколько стоит страховка?
Vragen hoeveel de verzekering kost