Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Ik zou graag een bankrekening openen.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Kan ik een bankrekening online openen?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
lopende rekening
compte courant
Type bankrekening
spaarrekening
compte d'épargne
Type bankrekening
persoonlijke rekening
compte personnel
Type bankrekening
gezamenlijke rekening
compte commun
Type bankrekening
kinderrekening
livret jeune
Type bankrekening
vreemde valutarekening
compte en devise étrangère
Type bankrekening
zakelijke rekening
compte professionnel
Type bankrekening
studentenrekening
compte pour les étudiants
Type bankrekening
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Krijg ik een chequeboekje?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Wat is de spaarrente?
Quel est le taux d'intérêt ?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ik heb mijn bankkaart verloren.
J'ai perdu ma carte bancaire.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Mijn bankkaart werd gestolen.
Ma carte bancaire a été volée.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ik heb nood aan een vervangkaart.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Vragen naar informatie over leningen
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Vragen naar informatie over hypotheken
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Ik koop mijn eerste huis.
J'achète ma première propriété.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Ik koop een tweede eigendom.
J’achète une seconde propriété.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
J'achète une propriété à mettre en location.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
inboedel/opstalverzekering
assurance habitation
Type verzekering
reisverzekering
assurance voyage
Type verzekering
levensverzekering
assurance vie
Type verzekering
gezondheidsverzekering
assurance maladie
Type verzekering
autoverzekering
assurance auto
Type verzekering
huisdierenverzekering
assurance vétérinaire
Type verzekering
diefstalverzekering
assurance vol
Type verzekering
hypotheekbescherming
protection hypothécaire
Type verzekering
studentenverzekering
assurance étudiant
Type verzekering
groepsverzekering
assurance collective
Type verzekering
schadeverzekering
assurance de biens
Type verzekering
overstromingsverzekering
assurance inondation
Type verzekering
brandverzekering
assurance incendie
Type verzekering
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Hoeveel kost de verzekering?
Quel est le coût de l'assurance ?
Vragen hoeveel de verzekering kost