Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Vorrei aprire un conto corrente.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Posso aprire un conto corrente online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
conto corrente
текущий счет
Type bankrekening
conto di risparmio
сберегательный счет
Type bankrekening
conto personale
личный счет
Type bankrekening
conto cointestato
совместный счет
Type bankrekening
conto per bambini
детский счет
Type bankrekening
conto in valuta estera
валютный счет
Type bankrekening
conto aziendale
счет предприятия
Type bankrekening
conto per studenti
студенческий счет
Type bankrekening
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Какие комиссии для международных трансферов?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Riceverò un libretto degli assegni?
Я получу чековую книжку?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Каков процент накопления?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ho smarrito la mia carta di credito
Я потерял(а) кредитную карту.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
La mia carta di credito è stata rubata
Моя кредитная карта была украдена.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Potete bloccare il mio conto corrente?
Вы можете заблокировать мой счет?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Мне нужна карта для замены.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Vragen naar informatie over leningen
Qual è il tasso d'interesse?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Vragen naar informatie over hypotheken
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Sto comprando la mia prima casa.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Sto comprando una seconda proprietà.
Я покупаю вторую собственность.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Я покупаю собственность для аренды.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Мой годовой доход________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assicurazione sulla casa
Страхование дома
Type verzekering
assicurazione viaggi
Туристическое страхование
Type verzekering
assicurazione sulla vita
страхование жизни
Type verzekering
assicurazione sanitaria
Медицинское страхование
Type verzekering
assicurazione auto
Страхование автомобиля
Type verzekering
assicurazione per gli animali domestici
Страхование домашних животных
Type verzekering
assicurazione contro il furto
страхование от кражи
Type verzekering
protezione mutuo
защита ипотеки
Type verzekering
assicurazione sui beni degli studenti
студенческая страховка
Type verzekering
polizza collettiva
групповое страхование
Type verzekering
assicurazione sui titoli di proprietà
страхование собственности
Type verzekering
assicurazione contro le inondazioni
страхование от наводнений
Type verzekering
assicurazione contro gli incendi
страхование от пожара
Type verzekering
Per quanti mesi sarò coperto/a?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Qual è il costo dell'assicurazione?
Сколько стоит страховка?
Vragen hoeveel de verzekering kost