Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Vorrei aprire un conto corrente.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Posso aprire un conto corrente online?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
conto corrente
rachunek bieżący
Type bankrekening
conto di risparmio
rachunek oszczędnościowy
Type bankrekening
conto personale
rachunek osobisty
Type bankrekening
conto cointestato
wspólny rachunek bankowy
Type bankrekening
conto per bambini
konto dla dziecka
Type bankrekening
conto in valuta estera
rachunek w obcej walucie
Type bankrekening
conto aziendale
rachunek firmy/konto firmowe
Type bankrekening
conto per studenti
rachunek studencki/konto studenckie
Type bankrekening
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Riceverò un libretto degli assegni?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
La mia carta di credito è stata rubata
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Potete bloccare il mio conto corrente?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Vragen naar informatie over leningen
Qual è il tasso d'interesse?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Vragen naar informatie over hypotheken
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Sto comprando la mia prima casa.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assicurazione sulla casa
ubezpieczenie domu/mieszkania
Type verzekering
assicurazione viaggi
ubezpieczenie na czas podróży
Type verzekering
assicurazione sulla vita
ubezpieczenie na życie
Type verzekering
assicurazione sanitaria
ubezpieczenie zdrowotne
Type verzekering
assicurazione auto
ubezpieczenie samochodu
Type verzekering
assicurazione per gli animali domestici
ubezpieczenie zwierząt domowych
Type verzekering
assicurazione contro il furto
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Type verzekering
protezione mutuo
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Type verzekering
assicurazione sui beni degli studenti
ubezpieczenie mienia studenta
Type verzekering
polizza collettiva
ubezpieczenie grupowe
Type verzekering
assicurazione sui titoli di proprietà
ubezpieczenie majątkowe
Type verzekering
assicurazione contro le inondazioni
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Type verzekering
assicurazione contro gli incendi
ubezpieczenie od ognia
Type verzekering
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Qual è il costo dell'assicurazione?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Vragen hoeveel de verzekering kost