Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Vorrei aprire un conto corrente.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Posso aprire un conto corrente online?
Kan ik een bankrekening online openen?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
conto corrente
lopende rekening
Type bankrekening
conto di risparmio
spaarrekening
Type bankrekening
conto personale
persoonlijke rekening
Type bankrekening
conto cointestato
gezamenlijke rekening
Type bankrekening
conto per bambini
kinderrekening
Type bankrekening
conto in valuta estera
vreemde valutarekening
Type bankrekening
conto aziendale
zakelijke rekening
Type bankrekening
conto per studenti
studentenrekening
Type bankrekening
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Riceverò un libretto degli assegni?
Krijg ik een chequeboekje?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Wat is de spaarrente?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ho smarrito la mia carta di credito
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
La mia carta di credito è stata rubata
Mijn bankkaart werd gestolen.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Potete bloccare il mio conto corrente?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Vragen naar informatie over leningen
Qual è il tasso d'interesse?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Vragen naar informatie over hypotheken
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Sto comprando la mia prima casa.
Ik koop mijn eerste huis.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Sto comprando una seconda proprietà.
Ik koop een tweede eigendom.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assicurazione sulla casa
inboedel/opstalverzekering
Type verzekering
assicurazione viaggi
reisverzekering
Type verzekering
assicurazione sulla vita
levensverzekering
Type verzekering
assicurazione sanitaria
gezondheidsverzekering
Type verzekering
assicurazione auto
autoverzekering
Type verzekering
assicurazione per gli animali domestici
huisdierenverzekering
Type verzekering
assicurazione contro il furto
diefstalverzekering
Type verzekering
protezione mutuo
hypotheekbescherming
Type verzekering
assicurazione sui beni degli studenti
studentenverzekering
Type verzekering
polizza collettiva
groepsverzekering
Type verzekering
assicurazione sui titoli di proprietà
schadeverzekering
Type verzekering
assicurazione contro le inondazioni
overstromingsverzekering
Type verzekering
assicurazione contro gli incendi
brandverzekering
Type verzekering
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Qual è il costo dell'assicurazione?
Hoeveel kost de verzekering?
Vragen hoeveel de verzekering kost