Koreaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Vorrei aprire un conto corrente.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Posso aprire un conto corrente online?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
conto corrente
Type bankrekening
conto di risparmio
Type bankrekening
conto personale
Type bankrekening
conto cointestato
Type bankrekening
conto per bambini
Type bankrekening
conto in valuta estera
Type bankrekening
conto aziendale
Type bankrekening
conto per studenti
Type bankrekening
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Riceverò un libretto degli assegni?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ho smarrito la mia carta di credito
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
La mia carta di credito è stata rubata
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Potete bloccare il mio conto corrente?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Vragen naar informatie over leningen
Qual è il tasso d'interesse?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Vragen naar informatie over hypotheken
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Sto comprando la mia prima casa.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Sto comprando una seconda proprietà.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assicurazione sulla casa
Type verzekering
assicurazione viaggi
Type verzekering
assicurazione sulla vita
Type verzekering
assicurazione sanitaria
Type verzekering
assicurazione auto
Type verzekering
assicurazione per gli animali domestici
Type verzekering
assicurazione contro il furto
Type verzekering
protezione mutuo
Type verzekering
assicurazione sui beni degli studenti
Type verzekering
polizza collettiva
Type verzekering
assicurazione sui titoli di proprietà
Type verzekering
assicurazione contro le inondazioni
Type verzekering
assicurazione contro gli incendi
Type verzekering
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Qual è il costo dell'assicurazione?
Vragen hoeveel de verzekering kost