Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Vorrei aprire un conto corrente.
Haluaisin avata pankkitilin.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Haluaisin sulkea pankkitilini
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Posso aprire un conto corrente online?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
conto corrente
käyttötili
Type bankrekening
conto di risparmio
säästötili
Type bankrekening
conto personale
henkilökohtainen tili
Type bankrekening
conto cointestato
yhteistili
Type bankrekening
conto per bambini
lasten tili
Type bankrekening
conto in valuta estera
tili ulkomaista valuuttaa varten
Type bankrekening
conto aziendale
liiketili
Type bankrekening
conto per studenti
tili opiskelijoille
Type bankrekening
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Riceverò un libretto degli assegni?
Saanko sekkivihkon?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Mikä on talletuskorko?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ho smarrito la mia carta di credito
Hukkasin luottokorttini.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
La mia carta di credito è stata rubata
Minun luottokorttini varastettiin.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Potete bloccare il mio conto corrente?
Voitteko sulkea pankkitilini?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Vragen naar informatie over leningen
Qual è il tasso d'interesse?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Vragen naar informatie over hypotheken
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Sto comprando la mia prima casa.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Sto comprando una seconda proprietà.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assicurazione sulla casa
kotivakuutus
Type verzekering
assicurazione viaggi
matkavakuutus
Type verzekering
assicurazione sulla vita
henkivakuutus
Type verzekering
assicurazione sanitaria
sairausvakuutus
Type verzekering
assicurazione auto
autovakuutus
Type verzekering
assicurazione per gli animali domestici
lemmikkivakuutus
Type verzekering
assicurazione contro il furto
murtovakuutus
Type verzekering
protezione mutuo
asuntolainan korkosuoja
Type verzekering
assicurazione sui beni degli studenti
opiskelijan vakuutus
Type verzekering
polizza collettiva
ryhmävakuutus
Type verzekering
assicurazione sui titoli di proprietà
varallisuusvakuutus
Type verzekering
assicurazione contro le inondazioni
tulvavakuutus
Type verzekering
assicurazione contro gli incendi
palovakuutus
Type verzekering
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Qual è il costo dell'assicurazione?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Vragen hoeveel de verzekering kost