Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Vorrei aprire un conto corrente.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Posso aprire un conto corrente online?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
conto corrente
kuranta konto
Type bankrekening
conto di risparmio
ŝparadoj konto
Type bankrekening
conto personale
persona konto
Type bankrekening
conto cointestato
kuna konto
Type bankrekening
conto per bambini
infana konto
Type bankrekening
conto in valuta estera
fremda valuto konto
Type bankrekening
conto aziendale
afera konto
Type bankrekening
conto per studenti
studenta konto
Type bankrekening
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Riceverò un libretto degli assegni?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ho smarrito la mia carta di credito
Mi perdis mian kreditkarton.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
La mia carta di credito è stata rubata
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Potete bloccare il mio conto corrente?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Mi bezonas anstataŭan karton.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Vragen naar informatie over leningen
Qual è il tasso d'interesse?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Vragen naar informatie over hypotheken
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Sto comprando la mia prima casa.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Sto comprando una seconda proprietà.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assicurazione sulla casa
hejma/domanara asekuro
Type verzekering
assicurazione viaggi
vojaĝa asekuro
Type verzekering
assicurazione sulla vita
viva asekuro
Type verzekering
assicurazione sanitaria
sana asekuro
Type verzekering
assicurazione auto
aŭtoasekuro
Type verzekering
assicurazione per gli animali domestici
dombestoasekuro
Type verzekering
assicurazione contro il furto
ŝtela asekuro
Type verzekering
protezione mutuo
hipoteka protekto
Type verzekering
assicurazione sui beni degli studenti
studentoposedoj
Type verzekering
polizza collettiva
grupoasekuro
Type verzekering
assicurazione sui titoli di proprietà
proprietoasekuro
Type verzekering
assicurazione contro le inondazioni
inundoasekuro
Type verzekering
assicurazione contro gli incendi
fajroasekuro
Type verzekering
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Qual è il costo dell'assicurazione?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Vragen hoeveel de verzekering kost