Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
What are the fees if I use external ATMs?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Vorrei aprire un conto corrente.
I would like to open a bank account.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
I would like to close my bank account.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Posso aprire un conto corrente online?
Can I open a bank account online?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Will I get a debit card or a credit card?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Can I use banking on my cell?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
What types of bank accounts do you have?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
conto corrente
current account
Type bankrekening
conto di risparmio
savings account
Type bankrekening
conto personale
personal account
Type bankrekening
conto cointestato
joint account
Type bankrekening
conto per bambini
children's account
Type bankrekening
conto in valuta estera
foreign currency account
Type bankrekening
conto aziendale
business account
Type bankrekening
conto per studenti
student account
Type bankrekening
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Are there any monthly fees?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
What are the commissions for international transfers?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Riceverò un libretto degli assegni?
Do I get a checkbook?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
What is the savings interest rate?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
In what ways can you protect me from frauds?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ho smarrito la mia carta di credito
I lost my credit card.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
La mia carta di credito è stata rubata
My credit card was stolen.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Potete bloccare il mio conto corrente?
Can you block my account?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ho bisogno di una carta sostitutiva
I need a replacement card.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
I would like to have some information about loans.
Vragen naar informatie over leningen
Qual è il tasso d'interesse?
What can you tell me about the interest rate?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
I would like to have some information about mortgages.
Vragen naar informatie over hypotheken
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Sto comprando la mia prima casa.
I am buying my first home.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Sto comprando una seconda proprietà.
I am buying a second property.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
I would like to remortgage.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
I would like to review my existing mortgage.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Sto acquistando una proprietà da affittare.
I am buying a property to let.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Il mio reddito lordo annuo è ________.
My gross annual income is ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
I would like to purchase insurance.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assicurazione sulla casa
home/household insurance
Type verzekering
assicurazione viaggi
travel insurance
Type verzekering
assicurazione sulla vita
life insurance
Type verzekering
assicurazione sanitaria
health insurance
Type verzekering
assicurazione auto
car insurance
Type verzekering
assicurazione per gli animali domestici
pet insurance
Type verzekering
assicurazione contro il furto
theft insurance
Type verzekering
protezione mutuo
mortgage protection
Type verzekering
assicurazione sui beni degli studenti
student possessions
Type verzekering
polizza collettiva
group insurance
Type verzekering
assicurazione sui titoli di proprietà
property insurance
Type verzekering
assicurazione contro le inondazioni
flood insurance
Type verzekering
assicurazione contro gli incendi
fire insurance
Type verzekering
Per quanti mesi sarò coperto/a?
For how many months will I be covered?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Qual è il costo dell'assicurazione?
What is the price for the insurance?
Vragen hoeveel de verzekering kost