Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Vorrei aprire un conto corrente.
我想要开一个银行账户。
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
我想要注销我的银行账户。
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Posso aprire un conto corrente online?
请问我能在网上开户吗?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
请问我能在手机上管理账户么?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
conto corrente
活期账户
Type bankrekening
conto di risparmio
储蓄账户
Type bankrekening
conto personale
个人账户
Type bankrekening
conto cointestato
联名账户
Type bankrekening
conto per bambini
儿童账户
Type bankrekening
conto in valuta estera
外国货币账户
Type bankrekening
conto aziendale
商务账户
Type bankrekening
conto per studenti
学生账户
Type bankrekening
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
请问有月费吗?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
请问国际转账的手续费是多少?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Riceverò un libretto degli assegni?
请问我会有支票簿吗?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
储蓄利率是多少?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
您能如何防止我被诈骗?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ho smarrito la mia carta di credito
我丢失了我的信用卡。
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
La mia carta di credito è stata rubata
我的信用卡被偷了。
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Potete bloccare il mio conto corrente?
您能冻结我的账户吗?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ho bisogno di una carta sostitutiva
我需要补办一张卡。
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
我想要了解贷款信息。
Vragen naar informatie over leningen
Qual è il tasso d'interesse?
您能给我说说利率信息吗?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Vragen naar informatie over hypotheken
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Sto comprando la mia prima casa.
我正在考虑买第一套房子。
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Sto comprando una seconda proprietà.
这是我在购买的第二套房子。
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
我想要再抵押。
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
我想要评估我的抵押贷款。
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Sto acquistando una proprietà da affittare.
我想要买一处房产出租。
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Il mio reddito lordo annuo è ________.
我的年收入大概______。
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
我想要买一份保险。
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assicurazione sulla casa
家庭保险
Type verzekering
assicurazione viaggi
旅游保险
Type verzekering
assicurazione sulla vita
人身保险
Type verzekering
assicurazione sanitaria
健康保险
Type verzekering
assicurazione auto
汽车保险
Type verzekering
assicurazione per gli animali domestici
宠物保险
Type verzekering
assicurazione contro il furto
失窃保险
Type verzekering
protezione mutuo
抵押贷款保险
Type verzekering
assicurazione sui beni degli studenti
学生财物保险
Type verzekering
polizza collettiva
团体保险
Type verzekering
assicurazione sui titoli di proprietà
财产保险
Type verzekering
assicurazione contro le inondazioni
洪水保险
Type verzekering
assicurazione contro gli incendi
火灾保险
Type verzekering
Per quanti mesi sarò coperto/a?
我的保险能保多久?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Qual è il costo dell'assicurazione?
请问我的保险多少钱?
Vragen hoeveel de verzekering kost