Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Aș vrea să deschid un cont bancar.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Ce fel de conturi bancare aveți?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
compte courant
cont curent
Type bankrekening
compte d'épargne
cont de economii
Type bankrekening
compte personnel
cont personal
Type bankrekening
compte commun
cont comun
Type bankrekening
livret jeune
contul pentru copii
Type bankrekening
compte en devise étrangère
cont curent în monedă străină
Type bankrekening
compte professionnel
cont de firmă
Type bankrekening
compte pour les étudiants
cont de student
Type bankrekening
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Există comisioane lunare?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Quel est le taux d'intérêt ?
Care este rata dobânzii de economii?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
J'ai perdu ma carte bancaire.
Mi-am pierdut cardul de credit.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Ma carte bancaire a été volée.
Mi s-a furat cardul.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Îmi puteți bloca contul?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Am nevoie de un card nou.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Vragen naar informatie over leningen
Quels sont les taux d'intérêt ?
Ce dobândă aveți?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Vragen naar informatie over hypotheken
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
J'achète ma première propriété.
Îmi cumpăr prima casă.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
J’achète une seconde propriété.
Cumpăr a doua proprietate.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
J'achète une propriété à mettre en location.
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Venitul meu anual brut este de ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Je voudrais souscrire à une assurance.
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assurance habitation
asigurare de locuință
Type verzekering
assurance voyage
asigurare de călătorie
Type verzekering
assurance vie
asigurare pe viață
Type verzekering
assurance maladie
asigurare de sănătate
Type verzekering
assurance auto
asigurare auto
Type verzekering
assurance vétérinaire
asigurare pentru animale de companie
Type verzekering
assurance vol
asigurare în caz de furt
Type verzekering
protection hypothécaire
asigurare ipotecară
Type verzekering
assurance étudiant
asigurare pentru studenți
Type verzekering
assurance collective
asigurare de grup
Type verzekering
assurance de biens
asigurare de proprietate
Type verzekering
assurance inondation
asigurare în caz de inundații
Type verzekering
assurance incendie
asigurare împotriva incendiilor
Type verzekering
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Câte sunt sunt asigurat?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Quel est le coût de l'assurance ?
Cât costă asigurarea?
Vragen hoeveel de verzekering kost