Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Kan ik een bankrekening online openen?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
compte courant
lopende rekening
Type bankrekening
compte d'épargne
spaarrekening
Type bankrekening
compte personnel
persoonlijke rekening
Type bankrekening
compte commun
gezamenlijke rekening
Type bankrekening
livret jeune
kinderrekening
Type bankrekening
compte en devise étrangère
vreemde valutarekening
Type bankrekening
compte professionnel
zakelijke rekening
Type bankrekening
compte pour les étudiants
studentenrekening
Type bankrekening
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Krijg ik een chequeboekje?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Quel est le taux d'intérêt ?
Wat is de spaarrente?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
J'ai perdu ma carte bancaire.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Ma carte bancaire a été volée.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Vragen naar informatie over leningen
Quels sont les taux d'intérêt ?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Vragen naar informatie over hypotheken
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
J'achète ma première propriété.
Ik koop mijn eerste huis.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
J’achète une seconde propriété.
Ik koop een tweede eigendom.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
J'achète une propriété à mettre en location.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Je voudrais souscrire à une assurance.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assurance habitation
inboedel/opstalverzekering
Type verzekering
assurance voyage
reisverzekering
Type verzekering
assurance vie
levensverzekering
Type verzekering
assurance maladie
gezondheidsverzekering
Type verzekering
assurance auto
autoverzekering
Type verzekering
assurance vétérinaire
huisdierenverzekering
Type verzekering
assurance vol
diefstalverzekering
Type verzekering
protection hypothécaire
hypotheekbescherming
Type verzekering
assurance étudiant
studentenverzekering
Type verzekering
assurance collective
groepsverzekering
Type verzekering
assurance de biens
schadeverzekering
Type verzekering
assurance inondation
overstromingsverzekering
Type verzekering
assurance incendie
brandverzekering
Type verzekering
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Quel est le coût de l'assurance ?
Hoeveel kost de verzekering?
Vragen hoeveel de verzekering kost