Japans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
compte courant
Type bankrekening
compte d'épargne
Type bankrekening
compte personnel
Type bankrekening
compte commun
Type bankrekening
livret jeune
Type bankrekening
compte en devise étrangère
Type bankrekening
compte professionnel
Type bankrekening
compte pour les étudiants
Type bankrekening
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Quel est le taux d'intérêt ?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
J'ai perdu ma carte bancaire.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Ma carte bancaire a été volée.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Vragen naar informatie over leningen
Quels sont les taux d'intérêt ?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Vragen naar informatie over hypotheken
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
J'achète ma première propriété.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
J’achète une seconde propriété.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
J'achète une propriété à mettre en location.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Je voudrais souscrire à une assurance.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assurance habitation
Type verzekering
assurance voyage
Type verzekering
assurance vie
Type verzekering
assurance maladie
Type verzekering
assurance auto
Type verzekering
assurance vétérinaire
Type verzekering
assurance vol
Type verzekering
protection hypothécaire
Type verzekering
assurance étudiant
Type verzekering
assurance collective
Type verzekering
assurance de biens
Type verzekering
assurance inondation
Type verzekering
assurance incendie
Type verzekering
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Quel est le coût de l'assurance ?
Vragen hoeveel de verzekering kost