Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Haluaisin avata pankkitilin.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Haluaisin sulkea pankkitilini
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
compte courant
käyttötili
Type bankrekening
compte d'épargne
säästötili
Type bankrekening
compte personnel
henkilökohtainen tili
Type bankrekening
compte commun
yhteistili
Type bankrekening
livret jeune
lasten tili
Type bankrekening
compte en devise étrangère
tili ulkomaista valuuttaa varten
Type bankrekening
compte professionnel
liiketili
Type bankrekening
compte pour les étudiants
tili opiskelijoille
Type bankrekening
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Saanko sekkivihkon?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Quel est le taux d'intérêt ?
Mikä on talletuskorko?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
J'ai perdu ma carte bancaire.
Hukkasin luottokorttini.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Ma carte bancaire a été volée.
Minun luottokorttini varastettiin.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Voitteko sulkea pankkitilini?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Vragen naar informatie over leningen
Quels sont les taux d'intérêt ?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Vragen naar informatie over hypotheken
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
J'achète ma première propriété.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
J’achète une seconde propriété.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
J'achète une propriété à mettre en location.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Je voudrais souscrire à une assurance.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assurance habitation
kotivakuutus
Type verzekering
assurance voyage
matkavakuutus
Type verzekering
assurance vie
henkivakuutus
Type verzekering
assurance maladie
sairausvakuutus
Type verzekering
assurance auto
autovakuutus
Type verzekering
assurance vétérinaire
lemmikkivakuutus
Type verzekering
assurance vol
murtovakuutus
Type verzekering
protection hypothécaire
asuntolainan korkosuoja
Type verzekering
assurance étudiant
opiskelijan vakuutus
Type verzekering
assurance collective
ryhmävakuutus
Type verzekering
assurance de biens
varallisuusvakuutus
Type verzekering
assurance inondation
tulvavakuutus
Type verzekering
assurance incendie
palovakuutus
Type verzekering
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Quel est le coût de l'assurance ?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Vragen hoeveel de verzekering kost