Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
compte courant
kuranta konto
Type bankrekening
compte d'épargne
ŝparadoj konto
Type bankrekening
compte personnel
persona konto
Type bankrekening
compte commun
kuna konto
Type bankrekening
livret jeune
infana konto
Type bankrekening
compte en devise étrangère
fremda valuto konto
Type bankrekening
compte professionnel
afera konto
Type bankrekening
compte pour les étudiants
studenta konto
Type bankrekening
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Quel est le taux d'intérêt ?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
J'ai perdu ma carte bancaire.
Mi perdis mian kreditkarton.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Ma carte bancaire a été volée.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Vragen naar informatie over leningen
Quels sont les taux d'intérêt ?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Vragen naar informatie over hypotheken
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
J'achète ma première propriété.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
J’achète une seconde propriété.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
J'achète une propriété à mettre en location.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Je voudrais souscrire à une assurance.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assurance habitation
hejma/domanara asekuro
Type verzekering
assurance voyage
vojaĝa asekuro
Type verzekering
assurance vie
viva asekuro
Type verzekering
assurance maladie
sana asekuro
Type verzekering
assurance auto
aŭtoasekuro
Type verzekering
assurance vétérinaire
dombestoasekuro
Type verzekering
assurance vol
ŝtela asekuro
Type verzekering
protection hypothécaire
hipoteka protekto
Type verzekering
assurance étudiant
studentoposedoj
Type verzekering
assurance collective
grupoasekuro
Type verzekering
assurance de biens
proprietoasekuro
Type verzekering
assurance inondation
inundoasekuro
Type verzekering
assurance incendie
fajroasekuro
Type verzekering
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Quel est le coût de l'assurance ?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Vragen hoeveel de verzekering kost