Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
What are the fees if I use external ATMs?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
I would like to open a bank account.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
I would like to close my bank account.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Can I open a bank account online?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Will I get a debit card or a credit card?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Can I use banking on my cell?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
What types of bank accounts do you have?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
compte courant
current account
Type bankrekening
compte d'épargne
savings account
Type bankrekening
compte personnel
personal account
Type bankrekening
compte commun
joint account
Type bankrekening
livret jeune
children's account
Type bankrekening
compte en devise étrangère
foreign currency account
Type bankrekening
compte professionnel
business account
Type bankrekening
compte pour les étudiants
student account
Type bankrekening
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Are there any monthly fees?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
What are the commissions for international transfers?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Do I get a checkbook?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Quel est le taux d'intérêt ?
What is the savings interest rate?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
In what ways can you protect me from frauds?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
J'ai perdu ma carte bancaire.
I lost my credit card.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Ma carte bancaire a été volée.
My credit card was stolen.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Can you block my account?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
I need a replacement card.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
I would like to have some information about loans.
Vragen naar informatie over leningen
Quels sont les taux d'intérêt ?
What can you tell me about the interest rate?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
I would like to have some information about mortgages.
Vragen naar informatie over hypotheken
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
J'achète ma première propriété.
I am buying my first home.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
J’achète une seconde propriété.
I am buying a second property.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
I would like to remortgage.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
I would like to review my existing mortgage.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
J'achète une propriété à mettre en location.
I am buying a property to let.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
My gross annual income is ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Je voudrais souscrire à une assurance.
I would like to purchase insurance.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assurance habitation
home/household insurance
Type verzekering
assurance voyage
travel insurance
Type verzekering
assurance vie
life insurance
Type verzekering
assurance maladie
health insurance
Type verzekering
assurance auto
car insurance
Type verzekering
assurance vétérinaire
pet insurance
Type verzekering
assurance vol
theft insurance
Type verzekering
protection hypothécaire
mortgage protection
Type verzekering
assurance étudiant
student possessions
Type verzekering
assurance collective
group insurance
Type verzekering
assurance de biens
property insurance
Type verzekering
assurance inondation
flood insurance
Type verzekering
assurance incendie
fire insurance
Type verzekering
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
For how many months will I be covered?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Quel est le coût de l'assurance ?
What is the price for the insurance?
Vragen hoeveel de verzekering kost