Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Was für Kontotypen gibt es?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
compte courant
Girokonto
Type bankrekening
compte d'épargne
Sparkonto
Type bankrekening
compte personnel
Privatkonto
Type bankrekening
compte commun
Gemeinschaftskonto
Type bankrekening
livret jeune
Kinderkonto
Type bankrekening
compte en devise étrangère
Konto für fremde Währungen
Type bankrekening
compte professionnel
Businesskonto
Type bankrekening
compte pour les étudiants
Studentenkonto
Type bankrekening
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Fallen monatlich Gebühren an?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Quel est le taux d'intérêt ?
Wie ist der Zinssatz?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
J'ai perdu ma carte bancaire.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Ma carte bancaire a été volée.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Können Sie mein Konto sperren?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Vragen naar informatie over leningen
Quels sont les taux d'intérêt ?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Vragen naar informatie over hypotheken
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
J'achète ma première propriété.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
J’achète une seconde propriété.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
J'achète une propriété à mettre en location.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Je voudrais souscrire à une assurance.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assurance habitation
Hausratsversicherung
Type verzekering
assurance voyage
Reiseversicherung
Type verzekering
assurance vie
Lebensversicherung
Type verzekering
assurance maladie
Krankenversicherug
Type verzekering
assurance auto
KFZ-Versicherung
Type verzekering
assurance vétérinaire
Versicherung für Haustiere
Type verzekering
assurance vol
Diebstahlversicherung
Type verzekering
protection hypothécaire
Hypothekenversicherung
Type verzekering
assurance étudiant
Studentenversicherung
Type verzekering
assurance collective
Gruppenversicherung
Type verzekering
assurance de biens
Sachversicherung
Type verzekering
assurance inondation
Flutschutzversicherung
Type verzekering
assurance incendie
Brandschutzversicherung
Type verzekering
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Quel est le coût de l'assurance ?
Was kostet die Versicherung?
Vragen hoeveel de verzekering kost