Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
我想要开一个银行账户。
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
我想要注销我的银行账户。
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
请问我能在网上开户吗?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
请问我能在手机上管理账户么?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
compte courant
活期账户
Type bankrekening
compte d'épargne
储蓄账户
Type bankrekening
compte personnel
个人账户
Type bankrekening
compte commun
联名账户
Type bankrekening
livret jeune
儿童账户
Type bankrekening
compte en devise étrangère
外国货币账户
Type bankrekening
compte professionnel
商务账户
Type bankrekening
compte pour les étudiants
学生账户
Type bankrekening
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
请问有月费吗?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
请问国际转账的手续费是多少?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Est-ce que je reçois un chéquier ?
请问我会有支票簿吗?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Quel est le taux d'intérêt ?
储蓄利率是多少?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
您能如何防止我被诈骗?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
J'ai perdu ma carte bancaire.
我丢失了我的信用卡。
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Ma carte bancaire a été volée.
我的信用卡被偷了。
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
您能冻结我的账户吗?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
我需要补办一张卡。
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
我想要了解贷款信息。
Vragen naar informatie over leningen
Quels sont les taux d'intérêt ?
您能给我说说利率信息吗?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Vragen naar informatie over hypotheken
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
J'achète ma première propriété.
我正在考虑买第一套房子。
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
J’achète une seconde propriété.
这是我在购买的第二套房子。
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
我想要再抵押。
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
我想要评估我的抵押贷款。
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
J'achète une propriété à mettre en location.
我想要买一处房产出租。
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
我的年收入大概______。
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Je voudrais souscrire à une assurance.
我想要买一份保险。
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
assurance habitation
家庭保险
Type verzekering
assurance voyage
旅游保险
Type verzekering
assurance vie
人身保险
Type verzekering
assurance maladie
健康保险
Type verzekering
assurance auto
汽车保险
Type verzekering
assurance vétérinaire
宠物保险
Type verzekering
assurance vol
失窃保险
Type verzekering
protection hypothécaire
抵押贷款保险
Type verzekering
assurance étudiant
学生财物保险
Type verzekering
assurance collective
团体保险
Type verzekering
assurance de biens
财产保险
Type verzekering
assurance inondation
洪水保险
Type verzekering
assurance incendie
火灾保险
Type verzekering
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
我的保险能保多久?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Quel est le coût de l'assurance ?
请问我的保险多少钱?
Vragen hoeveel de verzekering kost