Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
kuranta konto
текущий счет
Type bankrekening
ŝparadoj konto
сберегательный счет
Type bankrekening
persona konto
личный счет
Type bankrekening
kuna konto
совместный счет
Type bankrekening
infana konto
детский счет
Type bankrekening
fremda valuto konto
валютный счет
Type bankrekening
afera konto
счет предприятия
Type bankrekening
studenta konto
студенческий счет
Type bankrekening
Ĉu estas monataj kotizoj?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Какие комиссии для международных трансферов?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Я получу чековую книжку?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Каков процент накопления?
Vragen naar informatie over de spaarrente
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
Я потерял(а) кредитную карту.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Моя кредитная карта была украдена.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Вы можете заблокировать мой счет?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Mi bezonas anstataŭan karton.
Мне нужна карта для замены.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Vragen naar informatie over leningen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Vragen naar informatie over hypotheken
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Я покупаю вторую собственность.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Я покупаю собственность для аренды.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Мой годовой доход________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
hejma/domanara asekuro
Страхование дома
Type verzekering
vojaĝa asekuro
Туристическое страхование
Type verzekering
viva asekuro
страхование жизни
Type verzekering
sana asekuro
Медицинское страхование
Type verzekering
aŭtoasekuro
Страхование автомобиля
Type verzekering
dombestoasekuro
Страхование домашних животных
Type verzekering
ŝtela asekuro
страхование от кражи
Type verzekering
hipoteka protekto
защита ипотеки
Type verzekering
studentoposedoj
студенческая страховка
Type verzekering
grupoasekuro
групповое страхование
Type verzekering
proprietoasekuro
страхование собственности
Type verzekering
inundoasekuro
страхование от наводнений
Type verzekering
fajroasekuro
страхование от пожара
Type verzekering
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Kio estas la prezo por la asekuro?
Сколько стоит страховка?
Vragen hoeveel de verzekering kost