Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Kan ik een bankrekening online openen?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
kuranta konto
lopende rekening
Type bankrekening
ŝparadoj konto
spaarrekening
Type bankrekening
persona konto
persoonlijke rekening
Type bankrekening
kuna konto
gezamenlijke rekening
Type bankrekening
infana konto
kinderrekening
Type bankrekening
fremda valuto konto
vreemde valutarekening
Type bankrekening
afera konto
zakelijke rekening
Type bankrekening
studenta konto
studentenrekening
Type bankrekening
Ĉu estas monataj kotizoj?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Krijg ik een chequeboekje?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Wat is de spaarrente?
Vragen naar informatie over de spaarrente
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Vragen naar informatie over leningen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Vragen naar informatie over hypotheken
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ik koop mijn eerste huis.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ik koop een tweede eigendom.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
hejma/domanara asekuro
inboedel/opstalverzekering
Type verzekering
vojaĝa asekuro
reisverzekering
Type verzekering
viva asekuro
levensverzekering
Type verzekering
sana asekuro
gezondheidsverzekering
Type verzekering
aŭtoasekuro
autoverzekering
Type verzekering
dombestoasekuro
huisdierenverzekering
Type verzekering
ŝtela asekuro
diefstalverzekering
Type verzekering
hipoteka protekto
hypotheekbescherming
Type verzekering
studentoposedoj
studentenverzekering
Type verzekering
grupoasekuro
groepsverzekering
Type verzekering
proprietoasekuro
schadeverzekering
Type verzekering
inundoasekuro
overstromingsverzekering
Type verzekering
fajroasekuro
brandverzekering
Type verzekering
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Kio estas la prezo por la asekuro?
Hoeveel kost de verzekering?
Vragen hoeveel de verzekering kost