Hindi | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
kuranta konto
Type bankrekening
ŝparadoj konto
Type bankrekening
persona konto
Type bankrekening
kuna konto
Type bankrekening
infana konto
Type bankrekening
fremda valuto konto
Type bankrekening
afera konto
Type bankrekening
studenta konto
Type bankrekening
Ĉu estas monataj kotizoj?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Vragen naar informatie over de spaarrente
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Mi bezonas anstataŭan karton.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Vragen naar informatie over leningen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Vragen naar informatie over hypotheken
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
hejma/domanara asekuro
Type verzekering
vojaĝa asekuro
Type verzekering
viva asekuro
Type verzekering
sana asekuro
Type verzekering
aŭtoasekuro
Type verzekering
dombestoasekuro
Type verzekering
ŝtela asekuro
Type verzekering
hipoteka protekto
Type verzekering
studentoposedoj
Type verzekering
grupoasekuro
Type verzekering
proprietoasekuro
Type verzekering
inundoasekuro
Type verzekering
fajroasekuro
Type verzekering
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Kio estas la prezo por la asekuro?
Vragen hoeveel de verzekering kost