Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
kuranta konto
compte courant
Type bankrekening
ŝparadoj konto
compte d'épargne
Type bankrekening
persona konto
compte personnel
Type bankrekening
kuna konto
compte commun
Type bankrekening
infana konto
livret jeune
Type bankrekening
fremda valuto konto
compte en devise étrangère
Type bankrekening
afera konto
compte professionnel
Type bankrekening
studenta konto
compte pour les étudiants
Type bankrekening
Ĉu estas monataj kotizoj?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Quel est le taux d'intérêt ?
Vragen naar informatie over de spaarrente
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
J'ai perdu ma carte bancaire.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Ma carte bancaire a été volée.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Mi bezonas anstataŭan karton.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Vragen naar informatie over leningen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Vragen naar informatie over hypotheken
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
J'achète ma première propriété.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
J’achète une seconde propriété.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
J'achète une propriété à mettre en location.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
hejma/domanara asekuro
assurance habitation
Type verzekering
vojaĝa asekuro
assurance voyage
Type verzekering
viva asekuro
assurance vie
Type verzekering
sana asekuro
assurance maladie
Type verzekering
aŭtoasekuro
assurance auto
Type verzekering
dombestoasekuro
assurance vétérinaire
Type verzekering
ŝtela asekuro
assurance vol
Type verzekering
hipoteka protekto
protection hypothécaire
Type verzekering
studentoposedoj
assurance étudiant
Type verzekering
grupoasekuro
assurance collective
Type verzekering
proprietoasekuro
assurance de biens
Type verzekering
inundoasekuro
assurance inondation
Type verzekering
fajroasekuro
assurance incendie
Type verzekering
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Kio estas la prezo por la asekuro?
Quel est le coût de l'assurance ?
Vragen hoeveel de verzekering kost