Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Haluaisin avata pankkitilin.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Haluaisin sulkea pankkitilini
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
kuranta konto
käyttötili
Type bankrekening
ŝparadoj konto
säästötili
Type bankrekening
persona konto
henkilökohtainen tili
Type bankrekening
kuna konto
yhteistili
Type bankrekening
infana konto
lasten tili
Type bankrekening
fremda valuto konto
tili ulkomaista valuuttaa varten
Type bankrekening
afera konto
liiketili
Type bankrekening
studenta konto
tili opiskelijoille
Type bankrekening
Ĉu estas monataj kotizoj?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Saanko sekkivihkon?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mikä on talletuskorko?
Vragen naar informatie over de spaarrente
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
Hukkasin luottokorttini.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Minun luottokorttini varastettiin.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Voitteko sulkea pankkitilini?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Mi bezonas anstataŭan karton.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Vragen naar informatie over leningen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Vragen naar informatie over hypotheken
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
hejma/domanara asekuro
kotivakuutus
Type verzekering
vojaĝa asekuro
matkavakuutus
Type verzekering
viva asekuro
henkivakuutus
Type verzekering
sana asekuro
sairausvakuutus
Type verzekering
aŭtoasekuro
autovakuutus
Type verzekering
dombestoasekuro
lemmikkivakuutus
Type verzekering
ŝtela asekuro
murtovakuutus
Type verzekering
hipoteka protekto
asuntolainan korkosuoja
Type verzekering
studentoposedoj
opiskelijan vakuutus
Type verzekering
grupoasekuro
ryhmävakuutus
Type verzekering
proprietoasekuro
varallisuusvakuutus
Type verzekering
inundoasekuro
tulvavakuutus
Type verzekering
fajroasekuro
palovakuutus
Type verzekering
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Vragen hoeveel de verzekering kost