Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
What are the fees if I use external ATMs?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
I would like to open a bank account.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
I would like to close my bank account.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Can I open a bank account online?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Will I get a debit card or a credit card?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Can I use banking on my cell?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
What types of bank accounts do you have?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
kuranta konto
current account
Type bankrekening
ŝparadoj konto
savings account
Type bankrekening
persona konto
personal account
Type bankrekening
kuna konto
joint account
Type bankrekening
infana konto
children's account
Type bankrekening
fremda valuto konto
foreign currency account
Type bankrekening
afera konto
business account
Type bankrekening
studenta konto
student account
Type bankrekening
Ĉu estas monataj kotizoj?
Are there any monthly fees?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
What are the commissions for international transfers?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Do I get a checkbook?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
What is the savings interest rate?
Vragen naar informatie over de spaarrente
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
In what ways can you protect me from frauds?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
I lost my credit card.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
My credit card was stolen.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Can you block my account?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Mi bezonas anstataŭan karton.
I need a replacement card.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
I would like to have some information about loans.
Vragen naar informatie over leningen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
What can you tell me about the interest rate?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
I would like to have some information about mortgages.
Vragen naar informatie over hypotheken
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
I am buying my first home.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
I am buying a second property.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
I would like to remortgage.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
I would like to review my existing mortgage.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
I am buying a property to let.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mia malneta jara enspezo estas ______.
My gross annual income is ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
I would like to purchase insurance.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
hejma/domanara asekuro
home/household insurance
Type verzekering
vojaĝa asekuro
travel insurance
Type verzekering
viva asekuro
life insurance
Type verzekering
sana asekuro
health insurance
Type verzekering
aŭtoasekuro
car insurance
Type verzekering
dombestoasekuro
pet insurance
Type verzekering
ŝtela asekuro
theft insurance
Type verzekering
hipoteka protekto
mortgage protection
Type verzekering
studentoposedoj
student possessions
Type verzekering
grupoasekuro
group insurance
Type verzekering
proprietoasekuro
property insurance
Type verzekering
inundoasekuro
flood insurance
Type verzekering
fajroasekuro
fire insurance
Type verzekering
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
For how many months will I be covered?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Kio estas la prezo por la asekuro?
What is the price for the insurance?
Vragen hoeveel de verzekering kost