Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Was für Kontotypen gibt es?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
kuranta konto
Girokonto
Type bankrekening
ŝparadoj konto
Sparkonto
Type bankrekening
persona konto
Privatkonto
Type bankrekening
kuna konto
Gemeinschaftskonto
Type bankrekening
infana konto
Kinderkonto
Type bankrekening
fremda valuto konto
Konto für fremde Währungen
Type bankrekening
afera konto
Businesskonto
Type bankrekening
studenta konto
Studentenkonto
Type bankrekening
Ĉu estas monataj kotizoj?
Fallen monatlich Gebühren an?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Wie ist der Zinssatz?
Vragen naar informatie over de spaarrente
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Können Sie mein Konto sperren?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Vragen naar informatie over leningen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Vragen naar informatie over hypotheken
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
hejma/domanara asekuro
Hausratsversicherung
Type verzekering
vojaĝa asekuro
Reiseversicherung
Type verzekering
viva asekuro
Lebensversicherung
Type verzekering
sana asekuro
Krankenversicherug
Type verzekering
aŭtoasekuro
KFZ-Versicherung
Type verzekering
dombestoasekuro
Versicherung für Haustiere
Type verzekering
ŝtela asekuro
Diebstahlversicherung
Type verzekering
hipoteka protekto
Hypothekenversicherung
Type verzekering
studentoposedoj
Studentenversicherung
Type verzekering
grupoasekuro
Gruppenversicherung
Type verzekering
proprietoasekuro
Sachversicherung
Type verzekering
inundoasekuro
Flutschutzversicherung
Type verzekering
fajroasekuro
Brandschutzversicherung
Type verzekering
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Kio estas la prezo por la asekuro?
Was kostet die Versicherung?
Vragen hoeveel de verzekering kost