Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
我想要开一个银行账户。
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Mi ŝatus fermi bankan konton.
我想要注销我的银行账户。
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
请问我能在网上开户吗?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
请问我能在手机上管理账户么?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
kuranta konto
活期账户
Type bankrekening
ŝparadoj konto
储蓄账户
Type bankrekening
persona konto
个人账户
Type bankrekening
kuna konto
联名账户
Type bankrekening
infana konto
儿童账户
Type bankrekening
fremda valuto konto
外国货币账户
Type bankrekening
afera konto
商务账户
Type bankrekening
studenta konto
学生账户
Type bankrekening
Ĉu estas monataj kotizoj?
请问有月费吗?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
请问国际转账的手续费是多少?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
请问我会有支票簿吗?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
储蓄利率是多少?
Vragen naar informatie over de spaarrente
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
您能如何防止我被诈骗?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
我丢失了我的信用卡。
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
我的信用卡被偷了。
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Ĉu vi povas bloki mian konton?
您能冻结我的账户吗?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Mi bezonas anstataŭan karton.
我需要补办一张卡。
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
我想要了解贷款信息。
Vragen naar informatie over leningen
Kion vi povas diri min pri la interezo?
您能给我说说利率信息吗?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Vragen naar informatie over hypotheken
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
我正在考虑买第一套房子。
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
这是我在购买的第二套房子。
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
我想要再抵押。
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
我想要评估我的抵押贷款。
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
我想要买一处房产出租。
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mia malneta jara enspezo estas ______.
我的年收入大概______。
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
我想要买一份保险。
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
hejma/domanara asekuro
家庭保险
Type verzekering
vojaĝa asekuro
旅游保险
Type verzekering
viva asekuro
人身保险
Type verzekering
sana asekuro
健康保险
Type verzekering
aŭtoasekuro
汽车保险
Type verzekering
dombestoasekuro
宠物保险
Type verzekering
ŝtela asekuro
失窃保险
Type verzekering
hipoteka protekto
抵押贷款保险
Type verzekering
studentoposedoj
学生财物保险
Type verzekering
grupoasekuro
团体保险
Type verzekering
proprietoasekuro
财产保险
Type verzekering
inundoasekuro
洪水保险
Type verzekering
fajroasekuro
火灾保险
Type verzekering
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
我的保险能保多久?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Kio estas la prezo por la asekuro?
请问我的保险多少钱?
Vragen hoeveel de verzekering kost