Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
What are the fees if I use external ATMs?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

I would like to open a bank account.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
I would like to close my bank account.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Can I open a bank account online?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Will I get a debit card or a credit card?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Can I use banking on my cell?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
What types of bank accounts do you have?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
current account
běžný účet
Type bankrekening
savings account
spořící účet
Type bankrekening
personal account
osobní účet
Type bankrekening
joint account
společný účet
Type bankrekening
children's account
dětský účet
Type bankrekening
foreign currency account
cizoměnový účet
Type bankrekening
business account
obchodní účet
Type bankrekening
student account
studentský účet
Type bankrekening
Are there any monthly fees?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
What are the commissions for international transfers?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Do I get a checkbook?
Dostanu šekovou knížku?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
What is the savings interest rate?
Jaká je spořící úroková sazba?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In what ways can you protect me from frauds?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
I lost my credit card.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
My credit card was stolen.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Can you block my account?
Můžete zablokovat můj účet?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
I need a replacement card.
Potřebuji náhradní kartu.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

I would like to have some information about loans.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Vragen naar informatie over leningen
What can you tell me about the interest rate?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Vragen naar informatie over de rentevoet
I would like to have some information about mortgages.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Vragen naar informatie over hypotheken
I would like to speak with a mortgage advisor.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
I am buying my first home.
Kupuji můj první dům.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
I am buying a second property.
Kupuji druhou nemovitost.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
I would like to remortgage.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
I would like to review my existing mortgage.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
I am buying a property to let.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
My gross annual income is ______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

I would like to purchase insurance.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
home/household insurance
pojištění domu/domácnosti
Type verzekering
travel insurance
cestovní pojištění
Type verzekering
life insurance
životní pojištění
Type verzekering
health insurance
zdravotní pojištění
Type verzekering
car insurance
povinné ručení
Type verzekering
pet insurance
pojištění mazlíčků
Type verzekering
theft insurance
pojištění proti krádeži
Type verzekering
mortgage protection
pojištění hypotéky
Type verzekering
student possessions
pojištění majetku studenta
Type verzekering
group insurance
skupinové pojištění osob
Type verzekering
property insurance
pojištění majetku
Type verzekering
flood insurance
pojištění proti povodním
Type verzekering
fire insurance
pojištění proti požáru
Type verzekering
For how many months will I be covered?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
What is the price for the insurance?
Kolik stojí to pojištění?
Vragen hoeveel de verzekering kost