Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
What are the fees if I use external ATMs?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

I would like to open a bank account.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
I would like to close my bank account.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Can I open a bank account online?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Will I get a debit card or a credit card?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Can I use banking on my cell?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
What types of bank accounts do you have?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
current account
cuenta corriente
Type bankrekening
savings account
cuenta de ahorros
Type bankrekening
personal account
cuenta personal
Type bankrekening
joint account
cuenta conjunta
Type bankrekening
children's account
cuenta infantil
Type bankrekening
foreign currency account
cuenta en moneda extranjera
Type bankrekening
business account
cuenta comercial
Type bankrekening
student account
cuenta para estudiantes
Type bankrekening
Are there any monthly fees?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
What are the commissions for international transfers?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Do I get a checkbook?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
What is the savings interest rate?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In what ways can you protect me from frauds?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
I lost my credit card.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
My credit card was stolen.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Can you block my account?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
I need a replacement card.
Necesito una tarjeta nueva.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

I would like to have some information about loans.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Vragen naar informatie over leningen
What can you tell me about the interest rate?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Vragen naar informatie over de rentevoet
I would like to have some information about mortgages.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Vragen naar informatie over hypotheken
I would like to speak with a mortgage advisor.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
I am buying my first home.
Me voy a comprar mi primera casa.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
I am buying a second property.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
I would like to remortgage.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
I would like to review my existing mortgage.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
I am buying a property to let.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
My gross annual income is ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

I would like to purchase insurance.
Me gustaría contratar un seguro.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
home/household insurance
seguro de hogar
Type verzekering
travel insurance
seguro de viaje
Type verzekering
life insurance
seguro de vida
Type verzekering
health insurance
seguro de salud
Type verzekering
car insurance
seguro de coche
Type verzekering
pet insurance
seguro de mascotas
Type verzekering
theft insurance
seguro de robo
Type verzekering
mortgage protection
seguro hipotecario
Type verzekering
student possessions
seguro de bienes para estudiantes
Type verzekering
group insurance
seguro colectivo
Type verzekering
property insurance
seguro de bienes
Type verzekering
flood insurance
seguro de inundaciones
Type verzekering
fire insurance
seguro de incendios
Type verzekering
For how many months will I be covered?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
What is the price for the insurance?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Vragen hoeveel de verzekering kost