Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
What are the fees if I use external ATMs?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

I would like to open a bank account.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
I would like to close my bank account.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Can I open a bank account online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Will I get a debit card or a credit card?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Can I use banking on my cell?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
What types of bank accounts do you have?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
current account
текущий счет
Type bankrekening
savings account
сберегательный счет
Type bankrekening
personal account
личный счет
Type bankrekening
joint account
совместный счет
Type bankrekening
children's account
детский счет
Type bankrekening
foreign currency account
валютный счет
Type bankrekening
business account
счет предприятия
Type bankrekening
student account
студенческий счет
Type bankrekening
Are there any monthly fees?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
What are the commissions for international transfers?
Какие комиссии для международных трансферов?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Do I get a checkbook?
Я получу чековую книжку?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
What is the savings interest rate?
Каков процент накопления?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In what ways can you protect me from frauds?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
I lost my credit card.
Я потерял(а) кредитную карту.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
My credit card was stolen.
Моя кредитная карта была украдена.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Can you block my account?
Вы можете заблокировать мой счет?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
I need a replacement card.
Мне нужна карта для замены.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

I would like to have some information about loans.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Vragen naar informatie over leningen
What can you tell me about the interest rate?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Vragen naar informatie over de rentevoet
I would like to have some information about mortgages.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Vragen naar informatie over hypotheken
I would like to speak with a mortgage advisor.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
I am buying my first home.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
I am buying a second property.
Я покупаю вторую собственность.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
I would like to remortgage.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
I would like to review my existing mortgage.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
I am buying a property to let.
Я покупаю собственность для аренды.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
My gross annual income is ______.
Мой годовой доход________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

I would like to purchase insurance.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
home/household insurance
Страхование дома
Type verzekering
travel insurance
Туристическое страхование
Type verzekering
life insurance
страхование жизни
Type verzekering
health insurance
Медицинское страхование
Type verzekering
car insurance
Страхование автомобиля
Type verzekering
pet insurance
Страхование домашних животных
Type verzekering
theft insurance
страхование от кражи
Type verzekering
mortgage protection
защита ипотеки
Type verzekering
student possessions
студенческая страховка
Type verzekering
group insurance
групповое страхование
Type verzekering
property insurance
страхование собственности
Type verzekering
flood insurance
страхование от наводнений
Type verzekering
fire insurance
страхование от пожара
Type verzekering
For how many months will I be covered?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
What is the price for the insurance?
Сколько стоит страховка?
Vragen hoeveel de verzekering kost