Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
What are the fees if I use external ATMs?
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

I would like to open a bank account.
Aș vrea să deschid un cont bancar.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
I would like to close my bank account.
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Can I open a bank account online?
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Will I get a debit card or a credit card?
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Can I use banking on my cell?
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
What types of bank accounts do you have?
Ce fel de conturi bancare aveți?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
current account
cont curent
Type bankrekening
savings account
cont de economii
Type bankrekening
personal account
cont personal
Type bankrekening
joint account
cont comun
Type bankrekening
children's account
contul pentru copii
Type bankrekening
foreign currency account
cont curent în monedă străină
Type bankrekening
business account
cont de firmă
Type bankrekening
student account
cont de student
Type bankrekening
Are there any monthly fees?
Există comisioane lunare?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
What are the commissions for international transfers?
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Do I get a checkbook?
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
What is the savings interest rate?
Care este rata dobânzii de economii?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In what ways can you protect me from frauds?
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
I lost my credit card.
Mi-am pierdut cardul de credit.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
My credit card was stolen.
Mi s-a furat cardul.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Can you block my account?
Îmi puteți bloca contul?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
I need a replacement card.
Am nevoie de un card nou.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

I would like to have some information about loans.
Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Vragen naar informatie over leningen
What can you tell me about the interest rate?
Ce dobândă aveți?
Vragen naar informatie over de rentevoet
I would like to have some information about mortgages.
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Vragen naar informatie over hypotheken
I would like to speak with a mortgage advisor.
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
I am buying my first home.
Îmi cumpăr prima casă.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
I am buying a second property.
Cumpăr a doua proprietate.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
I would like to remortgage.
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
I would like to review my existing mortgage.
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
I am buying a property to let.
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
My gross annual income is ______.
Venitul meu anual brut este de ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

I would like to purchase insurance.
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
home/household insurance
asigurare de locuință
Type verzekering
travel insurance
asigurare de călătorie
Type verzekering
life insurance
asigurare pe viață
Type verzekering
health insurance
asigurare de sănătate
Type verzekering
car insurance
asigurare auto
Type verzekering
pet insurance
asigurare pentru animale de companie
Type verzekering
theft insurance
asigurare în caz de furt
Type verzekering
mortgage protection
asigurare ipotecară
Type verzekering
student possessions
asigurare pentru studenți
Type verzekering
group insurance
asigurare de grup
Type verzekering
property insurance
asigurare de proprietate
Type verzekering
flood insurance
asigurare în caz de inundații
Type verzekering
fire insurance
asigurare împotriva incendiilor
Type verzekering
For how many months will I be covered?
Câte sunt sunt asigurat?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
What is the price for the insurance?
Cât costă asigurarea?
Vragen hoeveel de verzekering kost