Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
What are the fees if I use external ATMs?
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

I would like to open a bank account.
Gostaria de abrir uma conta bancária.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
I would like to close my bank account.
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Can I open a bank account online?
Posso abrir uma conta pela internet?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Will I get a debit card or a credit card?
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Can I use banking on my cell?
Posso usar o banco pelo celular?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
What types of bank accounts do you have?
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
current account
conta corrente
Type bankrekening
savings account
conta de poupança
Type bankrekening
personal account
conta pessoal
Type bankrekening
joint account
conta conjunta
Type bankrekening
children's account
conta para crianças
Type bankrekening
foreign currency account
conta de moeda estrangeira
Type bankrekening
business account
conta empresarial
Type bankrekening
student account
conta estudantil
Type bankrekening
Are there any monthly fees?
Existem taxas mensais?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
What are the commissions for international transfers?
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Do I get a checkbook?
Vou receber um talão de cheques?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
What is the savings interest rate?
Qual é a taxa de juros da poupança?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In what ways can you protect me from frauds?
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
I lost my credit card.
Perdi meu cartão de crédito.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
My credit card was stolen.
Meu cartão de crédito foi roubado.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Can you block my account?
Você pode bloquear minha conta?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
I need a replacement card.
Preciso de um cartão de reposição.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

I would like to have some information about loans.
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Vragen naar informatie over leningen
What can you tell me about the interest rate?
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Vragen naar informatie over de rentevoet
I would like to have some information about mortgages.
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Vragen naar informatie over hypotheken
I would like to speak with a mortgage advisor.
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
I am buying my first home.
Estou comprando minha primeira casa própria.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
I am buying a second property.
Estou comprando uma segunda propriedade.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
I would like to remortgage.
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
I would like to review my existing mortgage.
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
I am buying a property to let.
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
My gross annual income is ______.
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

I would like to purchase insurance.
Gostaria de contratar um seguro.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
home/household insurance
seguro de habitação
Type verzekering
travel insurance
seguro de viagem
Type verzekering
life insurance
seguro de vida
Type verzekering
health insurance
seguro de saúde
Type verzekering
car insurance
seguro automóvel
Type verzekering
pet insurance
seguro saúde animal
Type verzekering
theft insurance
seguro contra roubo
Type verzekering
mortgage protection
seguro de proteção sobre a hipoteca
Type verzekering
student possessions
seguro estudantil
Type verzekering
group insurance
seguro de grupo
Type verzekering
property insurance
seguro de propriedade
Type verzekering
flood insurance
seguro contra inundações
Type verzekering
fire insurance
seguro contra incêndio
Type verzekering
For how many months will I be covered?
Por quantos meses dura a cobertura?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
What is the price for the insurance?
Qual é o custo do seguro?
Vragen hoeveel de verzekering kost