Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
What are the fees if I use external ATMs?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

I would like to open a bank account.
我想要开一个银行账户。
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
I would like to close my bank account.
我想要注销我的银行账户。
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Can I open a bank account online?
请问我能在网上开户吗?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Will I get a debit card or a credit card?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Can I use banking on my cell?
请问我能在手机上管理账户么?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
What types of bank accounts do you have?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
current account
活期账户
Type bankrekening
savings account
储蓄账户
Type bankrekening
personal account
个人账户
Type bankrekening
joint account
联名账户
Type bankrekening
children's account
儿童账户
Type bankrekening
foreign currency account
外国货币账户
Type bankrekening
business account
商务账户
Type bankrekening
student account
学生账户
Type bankrekening
Are there any monthly fees?
请问有月费吗?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
What are the commissions for international transfers?
请问国际转账的手续费是多少?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Do I get a checkbook?
请问我会有支票簿吗?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
What is the savings interest rate?
储蓄利率是多少?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In what ways can you protect me from frauds?
您能如何防止我被诈骗?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
I lost my credit card.
我丢失了我的信用卡。
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
My credit card was stolen.
我的信用卡被偷了。
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Can you block my account?
您能冻结我的账户吗?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
I need a replacement card.
我需要补办一张卡。
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

I would like to have some information about loans.
我想要了解贷款信息。
Vragen naar informatie over leningen
What can you tell me about the interest rate?
您能给我说说利率信息吗?
Vragen naar informatie over de rentevoet
I would like to have some information about mortgages.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Vragen naar informatie over hypotheken
I would like to speak with a mortgage advisor.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
I am buying my first home.
我正在考虑买第一套房子。
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
I am buying a second property.
这是我在购买的第二套房子。
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
I would like to remortgage.
我想要再抵押。
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
I would like to review my existing mortgage.
我想要评估我的抵押贷款。
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
I am buying a property to let.
我想要买一处房产出租。
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
My gross annual income is ______.
我的年收入大概______。
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

I would like to purchase insurance.
我想要买一份保险。
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
home/household insurance
家庭保险
Type verzekering
travel insurance
旅游保险
Type verzekering
life insurance
人身保险
Type verzekering
health insurance
健康保险
Type verzekering
car insurance
汽车保险
Type verzekering
pet insurance
宠物保险
Type verzekering
theft insurance
失窃保险
Type verzekering
mortgage protection
抵押贷款保险
Type verzekering
student possessions
学生财物保险
Type verzekering
group insurance
团体保险
Type verzekering
property insurance
财产保险
Type verzekering
flood insurance
洪水保险
Type verzekering
fire insurance
火灾保险
Type verzekering
For how many months will I be covered?
我的保险能保多久?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
What is the price for the insurance?
请问我的保险多少钱?
Vragen hoeveel de verzekering kost