Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Was für Kontotypen gibt es?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
Girokonto
cuenta corriente
Type bankrekening
Sparkonto
cuenta de ahorros
Type bankrekening
Privatkonto
cuenta personal
Type bankrekening
Gemeinschaftskonto
cuenta conjunta
Type bankrekening
Kinderkonto
cuenta infantil
Type bankrekening
Konto für fremde Währungen
cuenta en moneda extranjera
Type bankrekening
Businesskonto
cuenta comercial
Type bankrekening
Studentenkonto
cuenta para estudiantes
Type bankrekening
Fallen monatlich Gebühren an?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Bekomme ich ein Scheckbuch?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Wie ist der Zinssatz?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Können Sie mein Konto sperren?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Necesito una tarjeta nueva.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Vragen naar informatie over leningen
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Vragen naar informatie over hypotheken
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Me voy a comprar mi primera casa.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Me gustaría contratar un seguro.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
Hausratsversicherung
seguro de hogar
Type verzekering
Reiseversicherung
seguro de viaje
Type verzekering
Lebensversicherung
seguro de vida
Type verzekering
Krankenversicherug
seguro de salud
Type verzekering
KFZ-Versicherung
seguro de coche
Type verzekering
Versicherung für Haustiere
seguro de mascotas
Type verzekering
Diebstahlversicherung
seguro de robo
Type verzekering
Hypothekenversicherung
seguro hipotecario
Type verzekering
Studentenversicherung
seguro de bienes para estudiantes
Type verzekering
Gruppenversicherung
seguro colectivo
Type verzekering
Sachversicherung
seguro de bienes
Type verzekering
Flutschutzversicherung
seguro de inundaciones
Type verzekering
Brandschutzversicherung
seguro de incendios
Type verzekering
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Was kostet die Versicherung?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Vragen hoeveel de verzekering kost