Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Was für Kontotypen gibt es?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
Girokonto
текущий счет
Type bankrekening
Sparkonto
сберегательный счет
Type bankrekening
Privatkonto
личный счет
Type bankrekening
Gemeinschaftskonto
совместный счет
Type bankrekening
Kinderkonto
детский счет
Type bankrekening
Konto für fremde Währungen
валютный счет
Type bankrekening
Businesskonto
счет предприятия
Type bankrekening
Studentenkonto
студенческий счет
Type bankrekening
Fallen monatlich Gebühren an?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Какие комиссии для международных трансферов?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Я получу чековую книжку?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Wie ist der Zinssatz?
Каков процент накопления?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Я потерял(а) кредитную карту.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Моя кредитная карта была украдена.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Können Sie mein Konto sperren?
Вы можете заблокировать мой счет?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Мне нужна карта для замены.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Vragen naar informatie over leningen
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Vragen naar informatie over hypotheken
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Я покупаю вторую собственность.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Я покупаю собственность для аренды.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Мой годовой доход________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
Hausratsversicherung
Страхование дома
Type verzekering
Reiseversicherung
Туристическое страхование
Type verzekering
Lebensversicherung
страхование жизни
Type verzekering
Krankenversicherug
Медицинское страхование
Type verzekering
KFZ-Versicherung
Страхование автомобиля
Type verzekering
Versicherung für Haustiere
Страхование домашних животных
Type verzekering
Diebstahlversicherung
страхование от кражи
Type verzekering
Hypothekenversicherung
защита ипотеки
Type verzekering
Studentenversicherung
студенческая страховка
Type verzekering
Gruppenversicherung
групповое страхование
Type verzekering
Sachversicherung
страхование собственности
Type verzekering
Flutschutzversicherung
страхование от наводнений
Type verzekering
Brandschutzversicherung
страхование от пожара
Type verzekering
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Was kostet die Versicherung?
Сколько стоит страховка?
Vragen hoeveel de verzekering kost