Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Was für Kontotypen gibt es?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
Girokonto
compte courant
Type bankrekening
Sparkonto
compte d'épargne
Type bankrekening
Privatkonto
compte personnel
Type bankrekening
Gemeinschaftskonto
compte commun
Type bankrekening
Kinderkonto
livret jeune
Type bankrekening
Konto für fremde Währungen
compte en devise étrangère
Type bankrekening
Businesskonto
compte professionnel
Type bankrekening
Studentenkonto
compte pour les étudiants
Type bankrekening
Fallen monatlich Gebühren an?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Wie ist der Zinssatz?
Quel est le taux d'intérêt ?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
J'ai perdu ma carte bancaire.
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Ma carte bancaire a été volée.
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Können Sie mein Konto sperren?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Ich brauche eine Ersatzkarte.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Vragen naar informatie over leningen
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Vragen naar informatie over hypotheken
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
J'achète ma première propriété.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
J’achète une seconde propriété.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Ich kaufe eine Mietwohnung.
J'achète une propriété à mettre en location.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
Hausratsversicherung
assurance habitation
Type verzekering
Reiseversicherung
assurance voyage
Type verzekering
Lebensversicherung
assurance vie
Type verzekering
Krankenversicherug
assurance maladie
Type verzekering
KFZ-Versicherung
assurance auto
Type verzekering
Versicherung für Haustiere
assurance vétérinaire
Type verzekering
Diebstahlversicherung
assurance vol
Type verzekering
Hypothekenversicherung
protection hypothécaire
Type verzekering
Studentenversicherung
assurance étudiant
Type verzekering
Gruppenversicherung
assurance collective
Type verzekering
Sachversicherung
assurance de biens
Type verzekering
Flutschutzversicherung
assurance inondation
Type verzekering
Brandschutzversicherung
assurance incendie
Type verzekering
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Was kostet die Versicherung?
Quel est le coût de l'assurance ?
Vragen hoeveel de verzekering kost